Start Aktualności Prezenty od WOŚP do karetek WPR w Katowicach

Prezenty od WOŚP do karetek WPR w Katowicach

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 11 maja 2022

Fot.: Andrzej Bęben

Mobilne USG i systemy do kompresji klatki piersiowej

Od niej te podarki i tych, którzy zasili narodową kwestę organizowaną przez Fundację Wielkiej Orkiestry Pomocy Świątecznej kierowaną przez Jerzego Owsiaka. Do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach trafiły dary z czerwonymi serduszkami – mobilne aparaty USG oraz systemu kompresji klatki piersiowej.

Przenośnych, mieszczących się niewielkiej torbie, ultrasonografów Orkiestra przekazała nam osiemnaście. Systemów do kompresji klatki piersiowej – osiemnaście. USG to produkcja Philipsa. Lumify – taka jest handlowa nazwa tego systemu – umożliwia diagnozowania pacjentów z użyciem kompatybilnych smartfonów lub innych urządzeń przenośnych w rodzaju tabletów czy laptopów.

Philips Lumify jest teraz wyposażony w narzędzie Pulse Wave Doppler, które umożliwia ocenę przepływu hemodynamicznego i ilościową ocenę w dowolnej aplikacji za pomocą wszystkich trzech głowic Lumify.  „Wykonywanie badań ultrasonograficznych wysokiej jakości jest możliwe praktycznie wszędzie. Wystarczy zakupić system bezpośrednio, pobrać aplikację Lumify, podłączyć głowicę i gotowe. Można badać pacjentów w dowolnym miejscu, stawiać szybkie rozpoznania i zapewniać niezbędną opiekę medyczną” – zachwala to urządzenie jego producent.

System kompresji klatki piersiowej LUCAS to większe możliwości w zakresie zaawansowanej resuscytacji, wykonywanie wysokiej jakości uciśnięć klatki piersiowej, zgodnych z wytycznymi, które pozwala na zmniejszenie obciążenia osób udzielających pomocy i ograniczenie zagrażającego im ryzyka oraz ułatwia zarządzanie sytuacją. Urządzenie zwiększa bezpieczeństwo osoby udzielającej pomocy, zapobiegając zmęczeniu podczas długotrwałych akcji ratunkowych i ograniczając ryzyko podczas transportu poprzez umożliwienie przypięcia ratownika pasami. System zwiększa też skuteczność zespołów udzielających pomocy, a tym samym wprowadza spokój na miejsce zdarzenia i zapewnia dodatkową parę rąk, aby ratownicy mogli skupić się na pacjencie i jego stanach współistniejących.

O tym, ile kosztują te urządzenia nie wspominamy, bo nie sprawdza się ceny prezentów. Niech będzie wiadomo, że nie są to urządzenia tanie. Dodajmy, że dostaniemy jeszcze torby pediatryczne od WOŚP. Sprzęt zostanie skierowany do użytkowania po tym, gdy podpiszemy stosowną umowę z WOŚP.

Podczas tegorocznego, styczniowego finału WOŚP udało się zebrać 224 376 706,35 zł. To najwyższy wynik w historii Orkiestry.

 

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Robimy, co do nas należy – dziękujemy za podziękowania!

12 maja 2022

Rakiety dziękują Łukaszowi Pachowi

9 maja 2022

Uczniowie podziękowali Benedyktowi Krzykowskiemu

5 maja 2022

Dla Michała Malisza za dobrą za organizację Dnia Numeru 112

5 maja 2022

Dyrektorowi WPR podziękowali „młodzi ratownicy”

4 listopada 2021

Za bezinteresowną pomoc od uczniów ze Stanowic

3 listopada 2021

Premier: Nie każdy zdolny jest unieść taką odpowiedzialność

3 listopada 2021