Start Aktualności 40 lat Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii SUM

40 lat Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii SUM

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 10 maja 2022

Fot.: pixabay.com

Klinika dysponuje dziesięcioma stanowiskami intensywnej terapii

Jedenastu etatowych pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych, ponad 20 pozostałych pracowników dydaktycznych oraz doktoranci. Dzieje Katedry, to przede wszystkim historie pacjentów, o których mówi się, że zostali wyrwani śmierci. Na Oddział Intensywnej Terapii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach – Ligocie trafiają najtrudniejsze przypadki kliniczne, nad którymi inni lekarze rozkładają ręce.

Anestezjologia, ta wyjątkowa specjalizacja, jest oparta na pięciu filarach klinicznych:
• znieczuleniu, czyli anestezji,
• intensywnej terapii,
• medycynie okołooperacyjnej,
• resuscytacji oraz
• terapii bólu.

– Klinika dysponuje dziesięcioma stanowiskami intensywnej terapii. Na nich, zgodnie z najwyższymi, europejskimi standardami, prowadzona jest spersonalizowana diagnostyka i terapia pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Na Oddziale leczeni są chorzy krytycznie, niewydolni wielonarządowo, po urazach, w sepsie, we wstrząsie. Przy pomocy najnowszego sprzętu możliwe jest stosowanie u pacjentów m.in.: wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej, zaawansowanego monitorowania hemodynamicznego i wdrażania terapii niewydolności układu krążenia, ciągłej żylno-żylnej terapii nerkozastępczej, dializy wątrobowej – wyjaśnia prof. Łukasz Krzych, kierujący jubilatką.

W Klinice wykonywane są także zabiegi implantacji czasowej elektrody endokawitarnej (do stymulacji serca) i tracheostomii przezskórnej.

– Na 20 stanowiskach anestezjologicznych znieczulani są pacjenci zakwalifikowani do zabiegów operacyjnych i procedur diagnostyczno-terapeutycznych, zgodnie z profilem klinicznym szpitala. Każdego roku w Klinice wykonywanych jest ponad 10 000 znieczuleń, ogólnych i regionalnych – dodaje prof. Krzych.

Na Oddział Intensywnej Terapii kierowani są pacjenci, nad którymi inni lekarze w „zwykłych” szpitalach rozkładają ręce. Jednym z takich osób jest Renata Szota (z Będzina). Miała wielkie, podskórne wylewy. Wszystko zaczęło się dwa lata temu. Najpierw wykluczono guza jajnika. Potem okazało się, że przyczyną powstawania wielkich siniaków był krwiak wielkości grapefruita. To jednak nie był koniec problemów. – Straciłam krzepliwość krwi. Tylko anestezjologom z Ligoty, ich dociekliwości i upartej walce, zawdzięczam życie. Zdiagnozowali u mnie występującą raz na kilka milionów przypadków hemofilię nabytą. Sprowadzili dwa leki, z których dopiero drugi, jakby mało było nieszczęścia, zadziałał. Siedzieli przy mnie non stop. Teraz proszą mnie żebym o swojej chorobie opowiadała studentom, bo nie ma to jak osobiste świadectwo ...

To sukces lekarzy będący efektem lat doświadczeń i naukowych ambicji kolejnych pokoleń pracujących w Klinice anestezjologów.

Pierwszym kierownikiem Kliniki była prof. Anna Dyaczyńska-Herman, twórczyni śląskiej szkoły anestezjologii, nauczycielka i wychowawczyni kilku pokoleń lekarzy. Jej następczyniami były: prof. Ewa Karpel (w latach 2003 – 2011) oraz dr Izabela Duda, która pełniła obowiązki kierownika Katedry i Kliniki w latach 2011 – 2016. Od listopada 2016 do kwietnia 2018 r. Katedrą i Kliniką kierował prof. Łukasz Krzych. W marcu 2018 r. Katedrę przekształcono, tworząc w jej strukturach Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii (działającą w UCK w Katowicach-Ligocie) oraz Klinikę Kardioanestezjologii i Intensywnej Terapii (działającą w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu). Pełnienie obowiązków kierowania Katedrą Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii powierzono prof. Łukaszowi Krzychowi, a Kliniką Kardioanestezjologii i Intensywnej Terapii – prof. Ewie Kucewicz-Czech.

UCK to możliwość leczenia pacjentów przez lekarzy wielu specjalności. Diagnoza anestezjologiczna jest niezbędna w większości przypadków. Aleksandra Glenc (spod Rybnika) trafiła do Ligoty, by urodzić synka. Została, bo pojawiły się u niej bóle w klatce piersiowej. Doszło do wstrząsu krwotocznego. Tydzień leżała na OIT. – Trudno słowami opisać zaangażowanie wszystkich, żebym wyszła z choroby i wreszcie zobaczyła synka...

To samo mówi Grzegorz Szczypka (spod Cieszyna): – Miałem tętniaka rozwarstwiającego aorty, potem doszła perforacja jelit. Znajdowałem się między życiem i śmiercią, a w domu żona i dwie małe córeczki. Jeden miesiąc mam całkowicie wyjęty z życiorysu. Niczego nie pamiętam. Za to bardzo dobrze pamiętam wysiłek całego personelu. Dbali też, żebym „nie zwariował”, bo tęsknota za rodziną i możliwość straty wpływały na mnie tragicznie...

W ramach działalności uniwersyteckiej prowadzone są zajęcia dla studentów medycyny, także dla studentów anglojęzycznych. Przy Katedrze działają aktywnie trzy studenckie koła naukowe… – Dysponujemy 35 miejscami specjalizacyjnymi, szkoląc lekarzy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. W ramach współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w Katedrze odbywają się kursy i staże specjalizacyjne. Od wielu lat Katedra jest organizatorem lub współorganizatorem sympozjów i konferencji – wyjaśnia prof. Krzych.

Działalność naukowa oparta jest na prowadzeniu prac badawczych przede wszystkim z zakresu medycyny okołooperacyjnej i szeroko pojętej intensywnej terapii, także we współpracy z innymi jednostkami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach uczestnictwa w międzynarodowych projektach naukowych. Powstające liczne publikacje ukazują się w krajowych i zagranicznych prestiżowych czasopismach. Aktualny dorobek Katedry plasuje ją w czołówce najbardziej aktywnych naukowo jednostek.

 

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Minister zdrowia dyrektorowi WPR w Katowicach

20 września 2022

Od Areospace Industries za istotny wkład...

19 września 2022

I taka statuetka też do nas trafiła

19 września 2022

Od przemyskiego Pogotowia - dziękujemy

19 września 2022

Premier do uczestników XIX Mistrzostw Polski...

19 września 2022

Marszałek Sejmu do uczestników i organizatorów XIX Mistrzostw...

14 września 2022

Białostockie Pogotowie dziękuje za....

4 sierpnia 2022