Start Aktualności Samoobrona w ambulansie - zapraszamy: 01.12.2021

Samoobrona w ambulansie - zapraszamy: 01.12.2021

CS WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY KURS MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH | 2 listopada 2021

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla naszych pracowników z tematyki: „Samoobrona w ambulansie”.

Szkolenie organizowane jest przy udziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Celem szkolenia jest przygotowanie personelu medycznego do obrony przed agresywnym pacjentem podczas wykonywania wobec niego medycznych czynności ratunkowych.

 UWAGA!
W trakcie zajęć obowiązuje ubiór zgodny z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego z 30 maja 2018 r. Brak ubioru dyskwalifikuje z udziału w warsztatach.

Zajęcia będą przygotowane wspólnie z Wydziałem Doboru i Szkoleniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Oddziałem Prewencji Policji w Katowicach.

Zajęcia będą obejmować zagadnienia takie jak:

- odpieranie ataku agresywnego pacjenta,

- przytrzymanie agresywnego pacjenta,

- stosowanie pozycji i zasłon przed atakiem,

- opuszczenie ambulansu jako element obrony przed agresywnym pacjentem.

 

Szkolenie kierowane jest do lekarzy systemu, ratowników medycznych, pielęgniarek systemu pracujących w WPR Katowice.

 

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Ratownikom medycznym za udział w zajęciach przysługuje 5 pkt. edukacyjnych (na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych z 13 grudnia 2019 r. - poz. 2464). Po szkoleniu będą wystawiane zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu organizowanym przez pracodawcę.

Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona!

A oto podstawowe dane polecanych zajęć:
• termin: 01 grudnia 2021 r. 
• godziny zajęć: 8:30 - 13:30,
• zgłoszenia: wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
• punkty edukacyjne dla ratowników medycznych: 5 pkt-ów,
• maksymalna liczba osób uczestniczących w zajęciach: 15 osób.

Miejsce zajęć: WPR w Katowicach ul. Powstańców 52, Katowice.

Więcej informacji udziela: OŚRODEK SZKOLENIA, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice, telefon: 32 609 31 57, mail: osrodekszkolenia@wpr.pl. Biuro jest czynne w godzinach 7:00-15:00.

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Robimy, co do nas należy – dziękujemy za podziękowania!

12 maja 2022

Rakiety dziękują Łukaszowi Pachowi

9 maja 2022

Uczniowie podziękowali Benedyktowi Krzykowskiemu

5 maja 2022

Dla Michała Malisza za dobrą za organizację Dnia Numeru 112

5 maja 2022

Dyrektorowi WPR podziękowali „młodzi ratownicy”

4 listopada 2021

Za bezinteresowną pomoc od uczniów ze Stanowic

3 listopada 2021

Premier: Nie każdy zdolny jest unieść taką odpowiedzialność

3 listopada 2021