Start Aktualności Dotąd nie było tak szerokiego programu profilaktyki zdrowotnej

Dotąd nie było tak szerokiego programu profilaktyki zdrowotnej

WPR

DLA PACJENTÓW | 17 czerwca 2021

Fot.: pixabay.com

Wczesna diagnostyka jest podstawą efektywności leczenia.

Już niebawem… Nie, nie tylko wakacje. Od 1 lipca każdy obywatel/ka RP w wieku 40+ będzie mógł otrzymać dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych. To wszystko w ramach programu „Profilaktyka PLUS”. Na podstawie badań diagnostycznych lekarz oceni stan zdrowia pacjenta. Program będzie realizowany od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r. Każdy uprawniony będzie mógł skorzystać z niego co 5 lat.

 – „Profilaktyka 40 PLUS” ma więc pomóc w odbudowie zdrowia po epidemii, ale też przygotować Polaków na tego typu wydarzenia w przyszłości. Dlatego zadbajmy o nasze zdrowie i skorzystajmy z zaproponowanego projektu profilaktyki – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski w chwilę po podpisaniu (14 czerwca) rozporządzenia wprowadzającego program w życie. By zwiększyć dostępność do lekarzy specjalistów, także od 1 lipca do końca 2021 r. zostają zniesione limity przyjęć do lekarzy specjalistów.

Program badań profilaktycznych skierowany jest do Polaków w wieku od 40 do 65 roku życia. Skorzystać mogą z nich wszystkie osoby, zarówno pracujące, jak i te, które prowadzą działalność gospodarczą lub są bez pracy. Jedynym warunkiem jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.

Program „Profilaktyka 40 PLUS” będzie realizowany do 31 grudnia 2021 r. Obejmie on ok. 11 mln osób. Dotychczas w Polsce nie było tak szeroko zakrojonego programu profilaktycznego.

Aby skorzystać z pakietu badań, pacjent będzie musiał wypełnić ankietę, która pozwoli na ocenę czynników ryzyka, umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta. Wypełnienie ankiety będzie powodować wygenerowanie zlecenia pakietu badań odpowiedniego dla płci oraz czynników ryzyka zidentyfikowanych u danej osoby. Przewiduje się również możliwość wsparcia przez konsultanta w ramach infolinii Domowej Opieki Medycznej https://www.gov.pl/web/domowaopiekamedyczna. Takie rozwiązanie byłoby przeznaczone dla osób, które nie skorzystają z formularza umieszczonego w IKP.

Program Profilaktyka 40 Plus nakierowany jest na wczesne rozpoznanie chorób układu krążenia, onkologicznych i cukrzycy. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje prawie żadnych niepokojących oznak. Nowotwór w pierwszym okresie nie boli. Gdy pojawi się ból może być już za późno na całkowite wyleczenie. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, czasami już nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Badania będą,w formie pakietów, dedykowane oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Będzie też pakiet wspólny.

Jakie badania dla kobiet są dostępne w ramach pakietu? 
W skład pakietu badań diagnostycznych dla kobiet weszły:
• morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
• stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, 
• stężenie poziomu glukozy, 
• oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c,
• kreatynina,
• badanie ogólne moczu,
• kwas moczowy,
• krew utajona w kale. 

Jakie badania dla mężczyzn są dostępne w ramach pakietu?
Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:
• morfologię krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
• stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,
• stężenie poziomu glukozy,
• oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c,
• kreatyninę,
• badanie ogólne moczu,
• kwas moczowy,
• krew utajoną w kale,
• PSA (badanie w kierunku raka prostaty). 

Jakie badania obejmie pakiet wspólny? 
Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn zawiera:
• pomiar ciśnienia tętniczego, 
• pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI), 
ocenę miarowości rytmu serca. 

Program będzie finansowany w całości przez NFZ. Szacowane koszty to ok. 1,8 mld w ciągu pięciu lat, rocznie – nie więcej niż 400 mln zł (dokładne kwoty będą zależeć od tego, ilu Polaków zdecyduje się na skorzystanie z tych badań, bo nie będą one obowiązkowe).

 

 

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania dla ZRM S04 24 :-)

3 grudnia 2020

POBIERZ poradnik ćwiczeń dla pocovidowców i WYDRUKUJ

10 listopada 2020

Od Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach

3 listopada 2020

Z okazji DRM od Komendy Wojewódzkiej Policji

16 października 2020

Strażacy ratownikom z okazji DRM

15 października 2020

Prezydent Katowic z życzeniami dla ratowników

15 października 2020

Życzenia na DRM od wiceministra zdrowia

15 października 2020