Start Aktualności Zaistnieje nowy zawód medyczny – asystent lekarza SOR?

Zaistnieje nowy zawód medyczny – asystent lekarza SOR?

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 10 czerwca 2021

To się okaże, czy będzie on wpisany na listę zawodów. Na razie zaistniał „jednostkowo” – w gdańskim Uniwersyteckim Centrum Klinicznym (UCK), w tamtejszym KOR (klinicznym oddziale ratunkowym). Zakłada się, że taki pracownik ma odciążyć lekarzy, pielęgniarki i ratowników. Będzie wykonywał (na zlecenie i pod nadzorem lekarza) czynności niewymagające szczególnej wiedzy medycznej.

 Jakież to czynności? Zacytujmy za „Menadżerem Zdrowia”, który pochylił się nad tematem. Zatem w zakresie obowiązków asystenta lekarza oddziału ratunkowego (ALOR) jest m.in.:
• asystowanie podczas procedury triażu,
• fizyczne (np. w szpitalnym systemie informatycznym) zlecanie zaplanowanych przez lekarza badań dodatkowych i konsultacji (zlecenia te podlegają następnie kontroli i zatwierdzeniu przez lekarza),
• organizacja logistyki pobytu pacjenta na oddziale ratunkowym, np. nadzór nad transportem chorego do pracowni diagnostycznych, alokacja pacjenta do poszczególnych obszarów oddziału ratunkowego, nadzór nad przekazywaniem pacjenta do oddziałów szpitalnych,

• organizacja transportu chorego do oddziału docelowego, innego szpitala lub do domu,
• pomoc zespołowi lekarskiemu i ratowniczo-pielęgniarskiemu w wykonywanych procedurach medycznych (wyłącznie pod nadzorem), np. przy zakładaniu opatrunków,
• śledzenie wyników badań laboratoryjnych, obrazowych oraz wyników konsultacji i przekazywanie ich lekarzowi prowadzącemu,

uzyskiwanie wymaganych formalnie zgód i podpisów pacjenta, do których nie jest potrzebna bezpośrednia rozmowa z lekarzem,
• ułatwianie komunikacji pacjentom (np. ustalanie, wytłumaczenie skuteczności leczenia przeciwbólowego lub ułatwianie kontaktu z rodziną),
• ustalanie z pacjentami ich bieżących potrzeb w trakcie pobytu na oddziale,

• wstępne uzupełnianie dokumentacji medycznej (np. wpisywanie na podstawie dostępnych dokumentów i informacji od chorego danych o obciążeniach chorobowych, alergiach, przyjmowanych lekach) - dane te są następnie kontrolowane i uzupełniane przez lekarza, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść dokumentacji medycznej,
zbieranie informacji potrzebnych do planowania działań wobec chorego (np. informacja o dostępnych miejscach na oddziałach szpitalnych lub o przewidywanym terminie odbycia konsultacji specjalistycznej).

– Wiele tych czynności ma charakter powtarzalny, oczywisty i nie wymaga kompetencji lekarza, pielęgniarki czy ratownika medycznego. Wykonywanie ich przez wymieniony personel medyczny jest niepotrzebnym marnowaniem czasu i kolejnym powodem wydłużonego czasu oczekiwania na świadczenia na SOR – mówi Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny UCK.

ALOR nie badają chorych, nie planują żadnych działań diagnostycznych oraz terapeutycznych i nie zlecają podawania leków.

Naturalne jest więc, że tacy pracownicy nie mają prawa do decydowaniu losach chorego, ani też do nadawania ostatecznego, archiwizowanego kształtu dokumentacji medycznej – podkreśla się w „Menadżerze Zdrowia”. W sumie jest więc to praca biurowa, wymagająca kwalifikacji, jak do pracy „przy biurku”. A co będzie potrzebny z medycznej sfery, tego wcześniej nauczy się, przed rozpoczęciem pracy, podczas szkoleń. I na koniec: czy novum przyniosło korzyści? A i owszem, a mianowicie:

• udało się skrócić, średnio o 12 minut, czas od zapisu pacjenta do triażowania,
• skrócono czas między triażem a przyjęciem pacjenta przez lekarza średnio o 14 minut,
• średnio o 42 minuty czas pobytu pacjenta na oddziale.

Niewiele? Wiele, zważywszy, że wizyta na SOR nie trwa godziny...

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania dla ZRM S04 24 :-)

3 grudnia 2020

POBIERZ poradnik ćwiczeń dla pocovidowców i WYDRUKUJ

10 listopada 2020

Od Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach

3 listopada 2020

Z okazji DRM od Komendy Wojewódzkiej Policji

16 października 2020

Strażacy ratownikom z okazji DRM

15 października 2020

Prezydent Katowic z życzeniami dla ratowników

15 października 2020

Życzenia na DRM od wiceministra zdrowia

15 października 2020