Start Aktualności Między ratownikami medycznymi a policjantami…

Między ratownikami medycznymi a policjantami…

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 1 czerwca 2021

Fot.: Michał Kucap

Porozumienie jest kontynuacją dotychczasowej, dobrej współpracy między "pomarańczowymi": a "granatowymi".

Zostało zawarte (1 czerwca) porozumienia o współpracy. Mają one zwiększyć jej efektywność. Wspólne szkolenia zespołów ratownictwa medycznego i policji są jednym z najważniejszych elementów efektywnego współdziałania ratownictwa medycznego i policji. Umowy podpisali dyrektorzy Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach i Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu oraz komendant wojewódzki śląskiej policji.

 – Inicjatywa jest wspólna, acz należy podkreślić szczególną rolę Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Z policją Policją Państwowe Ratownictwo Medyczne stale współpracuje, a wtorkowe porozumienie ma służyć dalszemu rozwojowi tej współpracy. Gdy dochodzi do wypadku, to często policjanci są na miejscu jako pierwsi. Naturalne jest, że takie sytuacje wymagają od mundurowych, by mieli opanowaną umiejętność udzielania pierwszej pomocy co najmniej w stopniu podstawowym. Dla ratowania zdrowia, a nawet życia poszkodowanego najważniejsze są pierwsze minuty, nim z pomocą przybędą ratownicy medyczni. Szkolimy policjantów od lat z powodzeniem! – podkreśla Michał Kucap, pełnomocnik dyrektora WPR w Katowicach ds. ratownictwa medycznego.

Warto wiedzieć, że każdy policjant musi mieć zaliczony kurs pierwszej pomocy.

Na marginesie: WPR organizuje takie kursy, teraz siłą rzeczy w nieco ograniczonym wymiarze przez epidemię. W myśl porozumień organizowane będą szkolenia dla policjantów nie tylko w tzw., zakresie pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego, bezpieczeństwa publicznego i współdziałania służb, ale także kwalifikowane kursy pierwszej pomocy.

– Naszym wspólnym celem jest, by z czasem każdy policjant pracujący w tzw. terenie miał ukończony taki kurs – podkreśla Michał Kucap.

Medykom nie trzeba wyjaśniać czym ten kurs, w żargonie określany skrótowo: kapepe (KPP). Wyjaśniamy laikom.

KPP to najbardziej zaawansowany kurs w zakresie ratownictwa, jaki może ukończyć osoba bez wykształcenia medycznego. Program realizowany jest na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia i pozwala kursantom nabyć tytuł „ratownika”. Prowadzić kurs mogą wyłącznie osoby i podmioty do tego przeszkolone oraz uprawnione.

A w omawianym przypadku szkolić na takim poziomie policjantów będzie Ośrodek Szkolenia WPR w Katowicach. Dodać trzeba, że porozumienie przewiduje rozwój współpracy obu służb dla promocji zdrowia w województwie śląskim. Podkreślmy, że i ratownicy medyczni czegoś uczą się od policjantów. Ci szkolą ratowników, jak mają zachować się, czytaj: jak udzielać pomocy, w sytuacjach szczególnych, np. zamachów terrorystycznych, związanych z użyciem broni chemicznej i biologicznej itp.

Porozumienia podpisali:

• insp. Roman Rabsztyn – komendant wojewódzkiego policji w Katowicach,
Łukasz Pach – dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach,
• dr. n. o zdr. Klaudiusz Nadolny – p.o. dyrektora SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

Porozumienia obejmują wszystkie jednostki organizacyjne policji województwa śląskiego oraz wszystkie jednostki organizacyjne pozostające w strukturze Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach i SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

 

 

 

 

 

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Honorowy tytuł za zasługi w walce z pandemią

16 września 2021

Podziękowania dla ZRM S04 24 :-)

3 grudnia 2020

POBIERZ poradnik ćwiczeń dla pocovidowców i WYDRUKUJ

10 listopada 2020

Od Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach

3 listopada 2020

Z okazji DRM od Komendy Wojewódzkiej Policji

16 października 2020

Strażacy ratownikom z okazji DRM

15 października 2020

Prezydent Katowic z życzeniami dla ratowników

15 października 2020