Start Aktualności O zespołach urojeniowych - seminarium 30.09.2022

O zespołach urojeniowych - seminarium 30.09.2022

SR WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY KURS MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH | 6 września 2022

Zapraszamy na zajęcia!

BRAK MIEJSC

Zapraszamy (30 września) na bezpłatne semianrium dla naszych pracowników z tematyki: „Psychopatologia, schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne oraz zespoły urojeniowe w praktyce Zespołu Ratownictwa Medycznego”.

Seminarium kierowane jest do lekarzy systemu, ratowników medycznych, pielęgniarek systemu oraz dla dyspozytorów medycznych.

Będą omawiane takie zagadnienia jak:

• podstawy badania somatycznego,
• wywiad psychiatryczny dostosowany do zaburzeń pacjenta,
• objawy zespołów psychopatologicznych,
• farmakologia w pracy z pacjentem chorym na schizofrenie,
• Zzagadnienia związane ze schizofrenią, zaburzeniami urojeniowymi, burza mózgów, wspólne różnicowanie.

Seminarium otrzymały zgodę konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz zostały zgłoszone do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych z 13 grudnia 2019 r. (poz. 2464).

Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona!

Uczestnictwo w seminarium:
• dla pracownika WPR Katowice – BEZPŁATNE,
• dla osób spoza WPR Katowice – 96 zł.

Instruktor prowadzący: mgr Kinga Wójcik - ratownik medyczny, pielęgniarka.

Zgłoszenia: wypełnienie formularza zgłoszeniowego

A oto podstawowe dane polecanych zajęć:
• termin: 30 września 2022 r.,
• godziny zajęć: 8:30 - 14:30,
• zgłoszenia: wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
• punkty edukacyjne dla ratowników medycznych: 8 pkt-ów, dla pielęgniarek i lekarzy wystawiamy certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w kursie,
• maksymalna liczba osób uczestniczących w zajęciach: 15 osób.

Miejsce zajęć: ul. Tysiącelecia 88a, Katowice (budynek Ośrodka Szkolenia).

Więcej informacji udziela: OŚRODEK SZKOLENIA, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice, telefon: 32 609 31 57, mail: osrodekszkolenia@wpr.pl. Biuro jest czynne w godzinach 7:00-15:00.

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Minister zdrowia dyrektorowi WPR w Katowicach

20 września 2022

Od Areospace Industries za istotny wkład...

19 września 2022

I taka statuetka też do nas trafiła

19 września 2022

Od przemyskiego Pogotowia - dziękujemy

19 września 2022

Premier do uczestników XIX Mistrzostw Polski...

19 września 2022

Marszałek Sejmu do uczestników i organizatorów XIX Mistrzostw...

14 września 2022

Białostockie Pogotowie dziękuje za....

4 sierpnia 2022