Start Aktualności Bez maseczek tylko na świeżym powietrzu, ale nie wszędzie

Bez maseczek tylko na świeżym powietrzu, ale nie wszędzie

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 7 maja 2021

Fot.: Andrzej Bęben

Maseczki nadal będą miały wzięcie.

Od soboty - 15 maja. Tak postanowiła Rada Ministrów w rozporządzeniu wydanym wieczorem 6 maja. Wtedy dokument ten (w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) ukazał się w Dzienniku Ustaw.

Warunek jest jeden: o ile utrzymamy dystans 1,5 metra od innej osoby noszenie maseczek nie będzie konieczne na zewnątrz pomieszczeń. Od soboty 15 maja nadal będą miejsca, w których – choć znajdują się na tzw. świeżym powietrzu – nadal będzie obowiązywało noszenie masek ochronnych. Nadal więc zakrywać usta i nosa trzeba i będzie wciąż trzeba na cmentarzach, promenadach, bulwarach, miejscach postoju pojazdów i parkingach leśnych.

Poza tym maski trzeba nosić, gdy się jest w wewnętrznych poniszczeniach: klatkach schodowych, windach czy garażach podziemnych. Także w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, chyba – to trzeba podkreślić – że pracodawca postanowi inaczej. Do budynków wszelakiej użyteczności publicznej nadal wchodzimy w maskach, również do miejsc kultu religijnego (kościoły, zbory itd.). Do placówek oświaty, kultury, ochrony zdrowia, handlowych, pocztowych, targowisk i gastronomicznych także.

Są wyjątki od tej reguły. Osłaniać ust i nosa nie muszą m.in. dzieci do ukończenia 5. roku życia; osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu między innymi:
• całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarko-wanym, znacznym albo głębokim,
• trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
• zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Z maseczkowego obowiązku zwolnione są osoby podczas sprawowania kultu religijnego, czyli duchowni, oraz osoby wykonujące zadania służbowe, np. żołnierze, sędziowie, trenerzy oraz osoby przebywające na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży. Nie trzeba zakładać maseczki w czasie jazdy konnej. I jeszcze jeden z takich przykładów: nakaz zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych nie dotyczy zawierających związek małżeński przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym.

Wszytko co jest dozwolone, a co jest nakazane, wymieniono w szczegółach w 32-stronicowym rozporządzeniu. Można pobrać załącznik i przeanalizować dokument.

 

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Dyrektorowi WPR podziękowali „młodzi ratownicy”

4 listopada 2021

Za bezinteresowną pomoc od uczniów ze Stanowic

3 listopada 2021

Premier: Nie każdy zdolny jest unieść taką odpowiedzialność

3 listopada 2021

Honorowy tytuł za zasługi w walce z pandemią

16 września 2021

Podziękowania dla ZRM S04 24 :-)

3 grudnia 2020

POBIERZ poradnik ćwiczeń dla pocovidowców i WYDRUKUJ

10 listopada 2020

Od Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach

3 listopada 2020