Start Aktualności Dotacje unijne na zakup m.in. ambulansów

Dotacje unijne na zakup m.in. ambulansów

WPR

PROJEKTY UNIJNE | 6 maja 2021

Informujemy, iż Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach w okresie do 31.06.2021 r. realizuje projekt z wykorzystaniem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020, dla osi priorytetowej: IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia dla działania: 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w ramach projektu „Zakup ambulansów, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach”.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0380/20-00/269/2020/740.

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania dla ZRM S04 24 :-)

3 grudnia 2020

POBIERZ poradnik ćwiczeń dla pocovidowców i WYDRUKUJ

10 listopada 2020

Od Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach

3 listopada 2020

Z okazji DRM od Komendy Wojewódzkiej Policji

16 października 2020

Strażacy ratownikom z okazji DRM

15 października 2020

Prezydent Katowic z życzeniami dla ratowników

15 października 2020

Życzenia na DRM od wiceministra zdrowia

15 października 2020