Start Aktualności Jedzie, jedzie straż pożarna! Wszystkiego najlepszego strażacy!

Jedzie, jedzie straż pożarna! Wszystkiego najlepszego strażacy!

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 4 maja 2021

Fot.: Śląska Policja

Pracę straży pożarnej pozytywnie ocenia ok. 90 proc. Polaków.

Dzień Straży Pożarnej vel Dzień Strażaka – Międzynarodowy Dzień Strażaka, (ang. International Firefighters' Day) jest międzynarodowym świętem strażaków. Obchodzone jest 4 maja, w dniu wspomnienia w Kościele Rzymsko-Katolickim św Floriana, m.in. patrona strażaków.

 W Polsce od 2003 r. Dzień Strażaka jest, ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świętem zawodowym strażaków profesjonalnych i ochotników oraz – o czym zapomina się – strażaków wojskowych. W Polsce straż pożarna dzieli się głównie na dwie grupy - zawodowe formacje Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz ochotnicze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Strażacy PSP używają hełmów koloru czerwonego, a strażacy OSP używają przeważnie hełmów koloru białego.

Strażacy działają w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. KSRG to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

Z okazji obchodów Dnia Strażaka składamy wszystkim strażakom wyrazy uznania oraz podziękowania za podejmowany każdego dnia trud i ofiarność w ochronie życia, zdrowia i mienia ludzkiego.

System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

Głównym celem KSRG jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, w ramach działań podejmowanych przez PSP i inne podmioty ratownicze (ze szczególnym uwzględnieniem OSP), poprzez:
• gaszenie pożarów,
• likwidację miejscowych zagrożeń (działania ratownicze),
• ratownictwo chemiczne i ekologiczne,
• ratownictwo techniczne,
• ratownictwo medyczne w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).

Potencjał KSRG to:
• 502 jednostki ratowniczo-gaśniczych (ok. 29 739 strażaków – stan na 31.07.2020 r.),
• 4544 jednostki OSP włączone do KSRG,
• zakładowych straży pożarnych,
• Lotniskowe Służby Ratowniczo-Gaśnicze,
• 19 jednostek Wojskowych Straży Pożarnych.

Od lat zawód strażaka niezmiennie cieszy się największym zaufaniem publicznym. Pracę straży pożarnej pozytywnie ocenia ok. 90 proc. Polaków.

„Co roku obchodzimy nasze Święto na Placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie oraz w wielu innych miejscach w całej Polsce. W minionym roku stan epidemiczny zmusił nas do zmiany planów. Podobnie tegoroczne uroczystości musiały zostać ograniczone. Mimo tych przeciwności nie rezygnujemy z serdecznych słów, a także podsumowań, tak potrzebnych do dalszej codziennej pracy i służby na rzecz ochrony przeciwpożarowej” - napisał w liście do strażaków komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

W 2020 r. w całej Polsce w statystykach Komendy Głównej PSP odnotowano 128 754 pożary, z czego 91 sklasyfikowano jako „bardzo duże”. (w województwie śląskim – 14 012). W minionym roku strażacy zanotowali 563 253 fałszywe wezwania do akcji. Oczywiście, powórzmy, strażacy nie zajmują się wyłącznie gaszeniem pożarów, o czym przypomina zdjęcie do tego okolicznościowego materiału.

 

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania dla ZRM S04 24 :-)

3 grudnia 2020

POBIERZ poradnik ćwiczeń dla pocovidowców i WYDRUKUJ

10 listopada 2020

Od Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach

3 listopada 2020

Z okazji DRM od Komendy Wojewódzkiej Policji

16 października 2020

Strażacy ratownikom z okazji DRM

15 października 2020

Prezydent Katowic z życzeniami dla ratowników

15 października 2020

Życzenia na DRM od wiceministra zdrowia

15 października 2020