Start Aktualności 08.09.2021 Szkolenie: Współpraca ZRM z policją

08.09.2021 Szkolenie: Współpraca ZRM z policją

SR WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY KURS MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH | 27 sierpnia 2021

Współdziałanie policji i pogotowia ratunkowego wpływa na jakość funkcjonowania PRM.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla naszych pracowników z tematyki: „współpraca Zespołu Ratownictwa Medycznego z Policją”. 

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania czynności ratowniczych „w sytuacji osób rannych w trakcie działań policji oraz współpraca Zespołów Ratownictwa Medycznego z Policją”.

Szkolenie kierowane jest do lekarzy systemu, ratowników medycznych, pielęgniarek systemu pracujących w WPR Katowice.

Na szkoleniu będą omawiane takie zagadnienia jak...
• użycie środków ochrony osobistej podczas działań policyjnych, w których może dojść do zatrucia substancjami chemicznymi,
• dekontaminacja po kontakcie z ww. substancjami,
• budowanie stref roboczych oraz wyznaczanie stref bezpieczeństwa do prowadzenia działań ratowniczych,
• współpraca Zespołów Ratownictwa Medycznego z policjantami prowadzącymi działania w strefie zdarzenia o charakterze terroru kryminalnego.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Ratownikom medycznym za udział w zajęciach przysługują 5 pkt. edukacyjnych (na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych z 13 grudnia 2019 r. - poz. 2464). Po szkoleniu będą wystawiane zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu organizowanym przez pracodawcę.

Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona!

A oto podstawowe dane polecanych zajęć:
• termin: 08 września 2021 r. 
• godziny zajęć: 8:30 - 12:30,
• zgłoszenia: wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
• punkty edukacyjne dla ratowników medycznych: 5 pkt-ów,
• maksymalna liczba osób uczestniczących w zajęciach: 25 osób.

Miejsce zajęć: WPR w Katowicach ul. Powstańców 52, Katowice (sala audiowizualna). Uwaga: dla naszych pracowników szkolenie jest bezpłatne.

Więcej informacji udziela: OŚRODEK SZKOLENIA, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice, telefon: 32 609 31 57, mail: osrodekszkolenia@wpr.pl. Biuro jest czynne w godzinach 7:00-15:00.

 

czytaj też:
Współpraca ZRM z policją
lub zmień na
KURS:
Współpraca ZRM z policją
CZAS TRWANIA KURSU:
2021-09-08
08:30 do 12:30
Kurs się zakończył.
Zapraszamy wkrótce na następny.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Robimy, co do nas należy – dziękujemy za podziękowania!

12 maja 2022

Rakiety dziękują Łukaszowi Pachowi

9 maja 2022

Uczniowie podziękowali Benedyktowi Krzykowskiemu

5 maja 2022

Dla Michała Malisza za dobrą za organizację Dnia Numeru 112

5 maja 2022

Dyrektorowi WPR podziękowali „młodzi ratownicy”

4 listopada 2021

Za bezinteresowną pomoc od uczniów ze Stanowic

3 listopada 2021

Premier: Nie każdy zdolny jest unieść taką odpowiedzialność

3 listopada 2021