Start Aktualności Powstańców 52 termomodernizowane za 1,4 mln zł

Powstańców 52 termomodernizowane za 1,4 mln zł

WPR

PROJEKTY UNIJNE | 4 października 2021

Ładnie się prezentuje?

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, w okresie 10.04.2020 – 31.05.2021 r. realizuje projekt „Termomodernizacja budynku Pogotowia Ratunkowego przy ul. Powstańców 52 w Katowicach” w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WSL 2014-2020.”, osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działania: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs.

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej należącego do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Swoim zakresem obejmuje modernizację energetyczną budynku przy ul. Powstańców 52:

• wymianę całej instalacji c.o.,
• wymianę stolarki drzwiowej,
• wymianę stolarki okiennej,
• montaż urządzeń i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych,
• docieplenie ścian zewnętrznych,
• docieplenie stropodachu,
• docieplenie stropu przy piwnicy,
• docieplenie ściany w gruncie.

Planowane efekty:

• poprawy stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powstających w procesach energetycznych;
• zmniejszenia strat ciepła, co spowoduje oszczędności, które mogą zostać przeznaczone na inwestycje i rozwój;
• wzrostu atrakcyjności regionu przez poprawę stanu budynków, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, poprawę ładu przestrzennego;
• poprawy warunków pracy, wzrostu efektywności pracy;
• poprawy stanu zdrowia mieszkańców regionu.

Całkowita wartość projektu : 1 410 000,00 PLN. Wartość dofinansowania : 1 198 500,01 PLN (umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL. 04.03.04-24-0455/18-01).

 

 

 

GALERIA (zdjęć: 2)
czytaj też:

Wieści

EKG w praktyce ZRM

5 grudnia 2022

Ostatnie wideo

Podziękowania

Marszałek śląski z okazji otwarcia MS w Łanach

2 grudnia 2022

Podziękowania za szkolenie z pierwszej pomocy

9 listopada 2022

Życzenia z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego

3 listopada 2022

Podziękowania za pomoc od Śląskiej Misji Medycznej

3 listopada 2022

Dla Bożeny Witek i Benedykta Krzykowskiego

3 listopada 2022

Podziękowania dla dyrektora WPR w Katowicach

24 października 2022

Podziękowania od PCK dla ratowników WPR

21 października 2022