Start Aktualności Powstańców 52 termomodernizowane za 1,4 mln zł

Powstańców 52 termomodernizowane za 1,4 mln zł

WPR

PROJEKTY UNIJNE | 4 listopada 2020

Fot.: WPR

Deszczowa pogoda nie jest dobra dla takich prac

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, w okresie 10.04.2020 – 31.05.2021 r. realizuje projekt „Termomodernizacja budynku Pogotowia Ratunkowego przy ul. Powstańców 52 w Katowicach” w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WSL 2014-2020.”, osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działania: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs.

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej należącego do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Swoim zakresem obejmuje modernizację energetyczną budynku przy ul. Powstańców 52:

• wymianę całej instalacji c.o.,
• wymianę stolarki drzwiowej,
• wymianę stolarki okiennej,
• montaż urządzeń i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych,
• docieplenie ścian zewnętrznych,
• docieplenie stropodachu,
• docieplenie stropu przy piwnicy,
• docieplenie ściany w gruncie.

Całkowita wartość projektu : 1 410 000,00 PLN.

Wartość dofinansowania : 1 198 500,01 PLN (umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL. 04.03.04-24-0455/18-01).

 

 

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Dyrektorowi WPR podziękowali „młodzi ratownicy”

4 listopada 2021

Za bezinteresowną pomoc od uczniów ze Stanowic

3 listopada 2021

Premier: Nie każdy zdolny jest unieść taką odpowiedzialność

3 listopada 2021

Honorowy tytuł za zasługi w walce z pandemią

16 września 2021

Podziękowania dla ZRM S04 24 :-)

3 grudnia 2020

POBIERZ poradnik ćwiczeń dla pocovidowców i WYDRUKUJ

10 listopada 2020

Od Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach

3 listopada 2020