Start Aktualności Zapoznaj się z nową procedurą postępowania w wypadku masowym

Zapoznaj się z nową procedurą postępowania w wypadku masowym

SR WPR

mkucap

DLA RATOWNIKÓW MEDYCYNA RATUNKOWA | 6 października 2020

Fot.: mkucap

Procedura jest uruchamiana w sytuacji, w której jest poszkodowanych co najmniej 10 osób...

„Procedura postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych” powstała (4 września) w resorcie zdrowia. Swój udział w jej zaistnieniu mieli pracownicy Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

W ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 września 2006 r. (Dz.U. 2006 nr 191, poz. 1410) jest rozdział V: „Akcja prowadzenia medycznych czynności ratunkowych”. W nim, w art. 43 pkt. 1, można przeczytać, że „Minister właściwy do spraw zdrowia, (...) ogłasza, w drodze obwieszczenia, standardy postępowania zespołu ratownictwa medycznego i kierującego (...)”. Aktualnie jedynym takim dokumentem wydanym przez resort jest „Procedura postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych”. Została one podpisana w Ministerstwie Zdrowia 4 września 2020 r. i przekazane wojewodom w celu wdrożenia na terenie województwa.

 „Procedura postępowania...” została opracowana przez zespół ekspertów powołanych przez ministra zdrowia.

Wkład w powstanie tej procedury miało również Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. W skład grupy eksperckiej wchodziło dwóch naszych ratowników medycznych: dr n. o zd. Klaudiusz Nadolny i mgr Michał Kucap.

 – Celem procedur jest ujednolicenie postępowania w każdym ogniwie Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w razie wystąpienie wypadku z dużą liczbą poszkodowanych – wyjaśnia Michał Kucap, kierownik Szkoły Ratownictwa Medycznego WPR w Katowicach. – Postępowanie opisane w procedurze obowiązuje: zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego, szpitalne oddziały ratunkowe, dyspozytorów medycznych, wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego, centra urazowe, jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, izby przyjęć szpitali i wojewodów...

W pierwszej części procedur są zamieszczone informacje na temat zadań do wykonania, przez poszczególne ogniwa systemu PRM, w trakcie wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych. Kolejna część procedur to publikacja kart do wypełnienia w trakcie zdarzenia. W nich należy uzupełnić ważne informacje – godziny poszczególnych czynności, kryptonimy zespołów ratownictwa medycznego, liczbę osób poszkodowanych, grupy kolorystyczne po segregacji medycznej, dostępne szpitale, możliwości szpitali itp. Ostatnia część to rzeczonej procedury dotyczy karty raportowania dla poszczególnych osób uczestniczących w tego typu zdarzeniu. 

Docelowo procedura ma w pełni funkcjonować w nowej wersji SWD PRM 2.0 w 2021 r.

– Będąc kierującym akcją medyczną (KAM), musisz znać opis sposobu postępowania ze strony 16-17 procedury. W trakcie zdarzenia KAM wypełnia karty procedury od strony 59 do 67, a po akcji wypełnia raport ze strony 134-139. Będąc kierownikiem ZRM, musisz znać opis sposobu postępowania ze strony 18 procedury. W trakcie zdarzenia wypełnia kartę procedury – strona 68-69, a po akcji wypełnia raport ze strony 140-147 – instruuje Michał Kucap.

Uwaga. Procedura wymaga wypełnienia, PAMIĘTAJ O TYM. Pobierz załącznik, by zapoznać się z pełną treścią „Procedury postępowania na wypadek...”.

 

 

 

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania dla ZRM S04 24 :-)

3 grudnia 2020

POBIERZ poradnik ćwiczeń dla pocovidowców i WYDRUKUJ

10 listopada 2020

Od Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach

3 listopada 2020

Z okazji DRM od Komendy Wojewódzkiej Policji

16 października 2020

Strażacy ratownikom z okazji DRM

15 października 2020

Prezydent Katowic z życzeniami dla ratowników

15 października 2020

Życzenia na DRM od wiceministra zdrowia

15 października 2020