Start Aktualności Działania ZRM w pracy z pirotechnikami - 14.07.2021

Działania ZRM w pracy z pirotechnikami - 14.07.2021

SR WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY KURS MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH | 24 czerwca 2021

BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!

Zapraszamy na OSTATNIE bezpłatne seminarium dla naszych pracowników z tematyki: „ranni i poszkodowani wskutek wybuchów”.

Celem seminarium jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania czynności ratowniczych w sytuacji zaistnienia ran po wybuchu oraz współpraca Zespołów ratownictwa Medycznego z policyjnymi pirotechnikami.

Seminarium kierowane jest do lekarzy systemu, ratowników medycznych, pielęgniarek systemu pracujących w WPR Katowice.

Na seminarium będą omawiane takie zagadnienia jak...

Współpraca Zespołów Ratownictwa Medycznego z Samodzielnym Pododdziałem Kontrterrorystycznej.
• Omówienie zjawisk zachodzących podczas wybuchu (fali nadciśnienia, podciśnienia, fali uderzeniowej) oraz ich wpływu na rodzaj obrażeń wśród osób znajdujących się w strefie wybuchu. 
Prezentacja oraz omówienie specyfikacji technicznej kombinezonu przeciwodłamkowego EOD 10 wykorzystywanego przez funkcjonariuszy SPKP. Omówienie przykładowych sposobów ewakuacji osoby poszkodowanej do strefy bezpiecznej ubranej w taki kombinezon, zdejmowania jej z niego.

W programie zajęć także:
ćwiczenia praktyczne dotyczące wkładania i zdejmowania kombinezonu przeciwodłamkowego przez zespoły medyczne,
symulacja zdarzenia związanego z wybuchem i koniecznością udzielenia pomocy poszkodowanym pirotechnikom przez zespoły medyczne.

Uwaga: w trakcie zajęć obowiązuje ubiór zgodny z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego z 30 maja 2018r.

Seminarium otrzymało zgodę konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz zostało zgłoszone do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych z 13 grudnia 2019 r. (poz. 2464).

Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona!

A oto podstawowe dane polecanych zajęć:
• termin: 14 lipca 2021 r. 
• godziny zajęć: 8:30 - 14:30,
• zgłoszenia: wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
• punkty edukacyjne dla ratowników medycznych: 8 pkt-ów,
• maksymalna liczba osób uczestniczących w zajęciach: 15 osób.

Miejsce zajęć: ul. Mikołowska 100a, Katowice. Uwaga: dla naszych pracowników seminarium jest bezpłatne.

Więcej informacji udziela: OŚRODEK SZKOLENIA, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice, telefon: 32 609 31 57, mail: osrodekszkolenia@wpr.pl. Biuro jest czynne w godzinach 7:00-15:00.

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Robimy, co do nas należy – dziękujemy za podziękowania!

12 maja 2022

Rakiety dziękują Łukaszowi Pachowi

9 maja 2022

Uczniowie podziękowali Benedyktowi Krzykowskiemu

5 maja 2022

Dla Michała Malisza za dobrą za organizację Dnia Numeru 112

5 maja 2022

Dyrektorowi WPR podziękowali „młodzi ratownicy”

4 listopada 2021

Za bezinteresowną pomoc od uczniów ze Stanowic

3 listopada 2021

Premier: Nie każdy zdolny jest unieść taką odpowiedzialność

3 listopada 2021