Start Aktualności 24 lipca to DZIEŃ POLICJANTA, święto „mundurowych”

24 lipca to DZIEŃ POLICJANTA, święto „mundurowych”

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 24 lipca 2020

Fot.: Andrzej Bęben

Każdego dnia funkcjonariusze czuwają nad bezpieczeństwem obywateli i pilnują porządku publicznego. Z okazji Dnia Policjanta wszystkim funkcjonariuszom należy życzyć pomyślnych interwencji i tego, by po każdej z nich wracali do domu...

Święto Policji ustanowione zostało przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995 roku. Data 24 lipca upamiętnia rocznicę powołania w 1919 roku Policji Państwowej. Na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego powstała organizacja, która zunifikowała wcześniej istniejące formacje policyjne: Milicję Ludową i Policję Komunalną. W okresie dwudziestolecia międzywojennego formacja ta była wykorzystywana przede wszystkim do tłumienia demonstracji i strajków chłopskich. Interwencja ówczesnych stróżów prawa często kończyła się tragicznie dla protestujących.

W 1923 roku Policja Państwowa
jako przedstawiciel Polski, znalazła się w gronie 20 założycieli Interpolu. W 1939 roku korpus policyjny liczył około 30 tysięcy funkcjonariuszy. Po wybuchu II wojny światowej liczba ta drastycznie zmalała. W czasie kampanii wrześniowej zginęło prawie 2 tysiące policjantów.

Około 12 tysięcy funkcjonariuszy trafiło do sowieckiej niewoli. Połowę z nich zamordowano wiosną 1940 roku. Spoczywają oni na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje, który jest największą policyjną nekropolią na świecie.

W okupowanej Polsce
zaistniała tzw. granatowa policja, a formalnie rzecz ujmując Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa - według specjalnego dekretu wstąpić musieli do niej wszyscy przedwojenni policjanci. Większość z tych, którzy się nie podporządkowali, została pomordowana. W stosunku do niemieckiego okupanta, policja granatowa nie miała praktycznie żadnych uprawnień, mogła interweniować jedynie w wypadku zabójstwa, ewentualnie w przypadku braku policji niemieckiej na miejscu zdarzenia.

Choć funkcjonariusze policji granatowej nie cieszyli się zaufaniem podziemia, to szacuje się, że około 25-30 proc. policjantów było członkami lub jego współpracownikami, głównie Armii Krajowej. Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa istniała do 15 sierpnia 1944 roku.

7 października 1944 roku
powołano Milicję Obywatelską. Szeregi formacji zasilili głównie partyzanci Armii Ludowej, żołnierze oddelegowani z Wojska Polskiego, członkowie Polskiej Partii Robotniczej, Polskiej Partii Socjalistycznej i Stronnictwa Ludowego. Jej zadaniem było utrzymanie ładu i porządku, walka z przestępczością oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Ówczesny rząd bardzo pilnował, by wizerunek milicjanta i wspierających go Służb Bezpieczeństwa był pozytywny. Wmawiano społeczeństwu, że funkcjonariusze zajmują się chronieniem obywateli. Nie przeszkadzało to jednak wykorzystywać obu formacji do walki z opozycją i manifestacjami.

Milicjanci mieli swoje uroczyste święto w rocznicę powstania MO, czyli 7 października. ramach obchodów dekorowano funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa odznaczeniami państwowymi. Mimo tych „zabiegów" Milicja była negatywnie postrzegana przez społeczeństwo, a negatywny wizerunek nasilił się zwłaszcza w latach 80. Ten stan rzeczy powoli zaczął się zmieniać dopiero w 1989 roku.

6 kwietnia 1990 roku
ponownie powołano Policję. Formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia wróciła do struktur międzynarodowych (w 1952 roku Polska zerwała wszelkie kontakty z Interpolem). września 1990 roku Polska została ponownie członkiem Interpolu, a rok później wstąpiła do International Police Association.
Obecnie Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego. Formacja ta podlega ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych. Przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji i pracowników cywilnych tej instytucji jest Komendant Główny Policji.
Policja składa się z następujących rodzajów służb:
• kryminalnej,
• śledczej,
• prewencyjnej,
• wspomagającej.

W skład Policji wchodzą również: policja sądowa, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, ośrodki szkolenia, szkoły policyjne, instytuty badawcze oraz wyodrębnione oddziały prewencji i pododdziały antyterrorystyczne. Zadania Policji to przede wszystkim ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia, a także zapewnienie spokoju w miejscach publicznych, w transporcie i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach czy wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń.

Po odzyskaniu niepodległości
w 1989 roku polska Policja kilka lat nie miała swojego oficjalnego święta. Awanse i wyróżnienia wręczano mundurowym w Dniu Niepodległości. Dopiero lipca 1995 roku, kiedy nowelizowano ustawę o Policji, ustanowiono także święto mundurowych. Święto jest wyrazem uznania dla policjantów za ich pracę oraz wspomnieć pamięć o poległych funkcjonariuszach na służbie. Choć datę wyznaczono na 24 lipca, to centralne obchody Święta Policji rozpoczynają się wcześniej. Wiążą się one bowiem z różnymi uroczystościami i rozłożone są na kilka dni.

Centralne obchody odbywają się w Warszawie i to w kilku miejscach: m. in. na Zamku Królewskim, w Komendzie Głównej Policji, na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego czy w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. W centralnych uroczystościach bierze udział prezydent, ministrowie i wiele osób związanych z Policją, rządem czy innymi służbami. Dzień Policjanta równocześnie obchodzony jest w całym kraju. Oto przegląd najważniejszych wydarzeń.

Policjanci pamiętają przede wszystkim o swoich kolegach, którzy polegli na służbie. Jednym z najważniejszych i najbardziej wzruszających momentów podczas obchodów Dnia Policjanta jest uroczystość odbywająca przed obeliskiem „Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska". W tym miejscu, przed gmachem Komendy Głównej Policji znajduje się urna z prochami policjantów pomordowanych przez NKWD i pogrzebanych w Miednoje. Przed tablicami i pomnikami składane są wieńce. Kwiaty składane są także na Grobie Nieznanego Żołnierza.

Hołd oddawany jest także w innych miastach, jak choćby pod poznańskim Pomnikiem Pamięci Pomordowanych Policjantów upamiętniającym 395 policjantów zamordowanych przez NKWD i Niemców w 1940 roku czy pomnikiem ku czci funkcjonariuszy Policji Państwowej pełniących służbę na terenie powiatu pruszkowskiego, pomordowanych w Katyniu w 1940 roku.

Dzień Policjanta oprócz nostalgicznych momentów, ma też radośniejszą odsłonę, bo za taką należy uznać akty mianowania na wyższe stopnie policyjne i stanowiska służbowe, czy wręczanie odznaczeń. Najbardziej zasłużeni funkcjonariusze otrzymują m. in. Krzyże Zasługi za Dzielność, Medale za Długoletnią Służbę, Medale za Zasługi dla Policji oraz Odznaki Zasłużonego Policjanta. ń Policjanta jest dobra okazją, by absolwenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie złożyli ślubowanie.

 

 

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Honorowy tytuł za zasługi w walce z pandemią

16 września 2021

Podziękowania dla ZRM S04 24 :-)

3 grudnia 2020

POBIERZ poradnik ćwiczeń dla pocovidowców i WYDRUKUJ

10 listopada 2020

Od Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach

3 listopada 2020

Z okazji DRM od Komendy Wojewódzkiej Policji

16 października 2020

Strażacy ratownikom z okazji DRM

15 października 2020

Prezydent Katowic z życzeniami dla ratowników

15 października 2020