Start Aktualności KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY - 19-29.01.2023 - ODWOŁANY

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY - 19-29.01.2023 - ODWOŁANY

SP WPR

DLA PACJENTÓW KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC | 4 stycznia 2023

Fot.: Andrzej Bęben

Kurs trwa 66 godzin zegarowych, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych oraz 41 godzin zajęć praktycznych...

KURS ODWOŁANY Z UWAGI NA ZBYT MAŁĄ LICZBĘ ZGŁOSZEŃ

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc (KPP) to kurs ukierunkowany dla pracowników współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Jest również doskonałą propozycją zarówno do osób chcących związać swoją karierę zawodową z takimi służbami jak Straż Pożarna, Policja, Wojsko, GOPR lub WOPR, jak i dla zakładów pracy chcących przeszkolić część swojej kadry w celu podwyższenia jej kwalifikacji i poprawy poziomu bezpieczeństwa na terenie zakładu.

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników i uzyskanie tytułu RATOWNIKA. Dzięki temu po ukończeniu kursu i zdaniu państwowego egzaminu uzyska się tytuł RATOWNIKA (zgodnie z art. 13 ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym).

Kurs trwa 66 godzin zegarowych, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych oraz 41 godzin zajęć praktycznych realizowanych w grupach maksymalnie 6-osobowych.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne kursu prowadzi ratownik medyczny, pielęgniarka/pielęgniarz systemu lub lekarz systemu posiadający aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem kursu oraz posiadający, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w udzielaniu świadczeń w Zespole Ratownictwa Medycznego.

Kursy KPP realizowane przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach pozwalają na uzyskanie tytułu „ratownika” i tym samym uzyskanie najwyższego możliwego stopnia przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który dostępny jest dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego. Każdy kurs KPP prowadzony jest w oparciu o decyzję administracyjną wojewody śląskiego.

Wykaz kursów KPP zgłoszonych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach:
• cz. 1 - 19-22.01.2023 r.
• cz. 2 - 27-29.01.2023 r. + egzamin - 29.01.2023 r. 


Plan i tematyka kursu:
• organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne,
• bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia;
• zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu,
• elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe,
• poszkodowany nieprzytomny,
• resuscytacja (dorosły dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne),
• zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną,
• wstrząs,
• inne stany nagłe- drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie,
• urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru,
• taktyka działań ratowniczych- zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka,
• ewakuacja ze strefy zagrożenia,
• udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych,
• psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

Miejsce kursu: Sala audiowizualna Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowgo  w Katowicach, ul. Powstańów 52, Katowice

Koszt uczestnictwa to:
• dla osób indywidualnych: 900,00 zł brutto,
• dla grup zorganizowanych (6 osób i więcej): 800,00 zł brutto.

Więcej informacji udziela: OŚRODEK SZKOLENIA, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice, (telefon: 32 609 31 57, mail: osrodekszkolenia@wpr.pl). Biuro jest czynne w godzinach 7:00-15:00. Zgłoszenia uczestnictwa w kursie za pomocą poniżej wypełnionego formularza.

 

 

czytaj też:
KPP
lub zmień na
KURS:
Kurs KPP
CZAS TRWANIA KURSU:
2023-01-19 08:30:00 do 2023-01-29 18:00:00
Kurs się zakończył.
Zapraszamy wkrótce na następny.

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc to kurs ukierunkowany dla pracowników współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Jest również doskonałą propozycją zarówno do osób chcących związać swoją karierę zawodową z takimi służbami jak straż pożarna, policja, wojsko, GOPR lub WOPR, jak i dla zakładów pracy chcących przeszkolić część swojej kadry w celu podwyższenia jej kwalifikacji i poprawy poziomu bezpieczeństwa na terenie zakładu. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu RATOWNIKA jest ważne przez 3 lata od daty jego wydania. 

 

 

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Hipokrates 2022 - BRAWO MY!

9 grudnia 2022

Marszałek śląski z okazji otwarcia MS w Łanach

2 grudnia 2022

Podziękowania za szkolenie z pierwszej pomocy

9 listopada 2022

Życzenia z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego

3 listopada 2022

Podziękowania za pomoc od Śląskiej Misji Medycznej

3 listopada 2022

Dla Bożeny Witek i Benedykta Krzykowskiego

3 listopada 2022

Podziękowania dla dyrektora WPR w Katowicach

24 października 2022