Start Aktualności KURS PIERWSZEJ POMOCY W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM 16 IX 2020

KURS PIERWSZEJ POMOCY W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM 16 IX 2020

WPR

SP WPR

DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY PIERWSZA POMOC | 22 czerwca 2020

Wizyta u dentysty może być dla niektórych pacjentów wstrząsem...

ZAPRASZAMY NA KURS PIERWSZEJ POMOCY W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM! Pierwsza pomoc polega na podtrzymywaniu przez świadków zdarzenia podstawowych funkcji życiowych poszkodowanego do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Zakres udzielanej pomocy jest zróżnicowany i zależy od okoliczności zdarzenia i obrażeń ofiary. 

Celem szkolenia jest zapoznanie lekarzy stomatologów lub asystentów stomatologicznych z elementami udzielania pierwszej pomocy oraz wdrożenie medycznych czynności ratunkowych z wykorzystaniem zestawu przeciwwstrząsowego.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie znał:
• zasady udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia lub życia przez jedną i więcej osób,
• zasady zapewnienia bezpieczeństwa sobie i poszkodowanym w czasie udzielania pomocy,
• wskazania do wykorzystania zestawu przeciwwstrząsowego

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie umiał:
• rozpoznać wstępnie stan zagrożenia zdrowia lub życia,
• wezwać służby ratownicze i odpowiednio przekazać poszkodowanego Zespołowi Ratownictwa Medycznego,
• udzielić odpowiedniej pomocy do rozpoznanego stanu zagrożenia zdrowia lub życia,
• wykorzystać zestaw przeciwwstrząsowy.

A oto tematy, które będą poruszone podczas kursu:
• organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne,
• bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia,
• zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu,
• poszkodowany nieprzytomny,
• resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne),

• defibrylator zautomatyzowany (AED), zasady defibrylacji poszkodowanego,
• wstrząs - wykorzystanie sprzętu w gabinecie stomatologicznym,
• inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca zdekompensowana, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie,
• urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn,
• urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe,

Czas trwania kursu: 8 godzin lekcyjnych zajęć, w tym 2,5 godziny zajęć teoretycznych i 5,5 godzin zajęć praktycznych. Termin: 16 wrzesień 2020r. Miejsce: sala audiowizualna Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, ul. Powstańców 52. Koszt: 139 zł brutto.

Po zakończeniu zajęć każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.

Więcej informacji udziela: SZKOŁA RATOWNICTWA, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice, (telefon: 32 609 31 57, mail: szkolaratownictwa@wpr.pl). Biuro jest czynne w godzinach 7:00-15:00.

 

 

czytaj też:
Kurs dla stomatologów
lub zmień na
KURS:
Kurs dla stomatologów
CZAS TRWANIA KURSU:
2020-09-16
09:00 do 15:30
Kurs się zakończył.
Zapraszamy wkrótce na następny.

Wieści

Wielki żal ....

14 września 2021

Ostatnie wideo

Podziękowania

Honorowy tytuł za zasługi w walce z pandemią

16 września 2021

Podziękowania dla ZRM S04 24 :-)

3 grudnia 2020

POBIERZ poradnik ćwiczeń dla pocovidowców i WYDRUKUJ

10 listopada 2020

Od Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach

3 listopada 2020

Z okazji DRM od Komendy Wojewódzkiej Policji

16 października 2020

Strażacy ratownikom z okazji DRM

15 października 2020

Prezydent Katowic z życzeniami dla ratowników

15 października 2020