Start Aktualności Warto znać szczegóły szkoleń zawodowych, by nie być rozczarowanym

Warto znać szczegóły szkoleń zawodowych, by nie być rozczarowanym

WPR

DLA RATOWNIKÓW | 17 lutego 2020

Fot.: Andrzej Bęben

Warto kierować się radami PTRM, by nie tylko nie stracić punktów...

Ratownicy informują Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych (PTRM) o przypadkach, w których wojewodowie nie uznają punktów edukacyjnych zdobytych w ramach samokształcenia. 

Ratownik medyczny, to zawód, w którym nie wystarczy coś skończyć, czegoś się nauczyć i na tym bazować. „Ratownik medyczny ma prawo i obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności przez uczestnictwo w różnych rodzajach i formach doskonalenia zawodowego” – stanowi ustawa 8 września 2008 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (art. 12 ust. 1).

Ustawodawca doprecyzował również formy doskonalenia zawodowego, nakładając na ratowników medycznych obowiązek realizacji ich poprzez odbycie obowiązkowego kursu doskonalącego, oraz w pozostałym zakresie uzupełnienie w formach samokształcenia. Warto zaznaczyć, że istnieje obowiązek rozliczenia się z doskonalenia zawodowego, poprzez udokumentowanie takich aktywności w okresach pięcioletnich, przed właściwym wojewodą – podkreśla w komunikacie PTRM.

Trzeba pamiętać, że podstawą do zorganizowania doskonalenia zawodowego jest rozporządzenie ministra zdrowia (do pobrania, w załączniku) z 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. 2019 poz. 2464).

Na co ratownicy powinni wrócić uwagę, przy zapisywaniu się na różne formy doskonalenia? Przede wszystkim...
• na liczbę przyznawanych punktów – rozporządzenie jasno precyzuje za jaką formę samodoskonalenia, można uzyskać określoną liczbę punktów edukacyjnych. Nie dajcie się zwieść obietnicami dużej liczby przyznawanych punktów edukacyjnych, bo później nie zostaną one wam uznane;
• kto jest organizatorem – tutaj również rozporządzenie określa, kto może organizować poszczególne rodzaje doskonalenia: konferencje, seminaria, posiedzenia szkoleniowe;
• czy organizator posiada zatwierdzony program przez konsultanta wojewódzkiego ds. medycyny ratunkowej oraz czy zgłosił wojewodzie prowadzenie takiego doskonalenia zawodowego;
• na program naukowy – czy odpowiada on organizowanej formie doskonalenia zawodowego.

Warto kierować się radami PTRM, by nie tylko nie stracić punktów, ale także i pieniędzy. „Sprawdzajcie i pytajcie dokładnie organizatorów o szczegóły szkoleń przy zapisywaniu się na nie. Nasze Towarzystwo również będzie wysyłało zapytania do wojewodów i konsultantów wojewódzkich w przypadkach, gdy otrzymamy informację, o jakichkolwiek nieprawidłowościach. Chcemy doprowadzić, by oferowane na rynku ratownikom medycznym możliwości udziału w formach samokształcenia, odbywały się zgodnie z postanowieniami rozporządzenia” – apeluje i podkreśla PTRM

Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych jest stowarzyszeniem, które ma na celu integrację środowiska, podjęcie szeroko rozumianej współpracy pomiędzy różnymi gremiami naukowymi w dziedzinie nauk medycznych czy nauk o zdrowiu, jak również umożliwienie grupie zawodowej ratowników medycznych rozwoju zawodowego oraz naukowego. Towarzystwo ma charakter ogólnopolski.

 

czytaj też:

Wieści

Uczniowie ratownikowi

29 maja 2023

Ostatnie wideo

Podziękowania

Uczniowie ratownikowi

29 maja 2023

Dzieci dziękują ratownikom...

29 maja 2023

Przedszkolaki dziękują katowickim ratownikom

19 maja 2023

Od KW PSP w Katowicach

19 maja 2023

Wszystkiego dobrego w zdrowiu w dniu Waszego święta!

12 maja 2023

Dyrekcja i uczniowie dziękują...

12 maja 2023

Za przeprowadzenie szkolenia...

12 maja 2023