Start Aktualności Rzecznik Praw Pacjenta informuje

Rzecznik Praw Pacjenta informuje

j.w.

DLA PACJENTÓW | 20 listopada 2014

W publikacji w sposób przejrzysty i zrozumiały zostały zamieszczone wszystkie prawa jakie przysługują pacjentom.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, każdy pacjent ma prawo do informacji o prawach jakie mu przysługują zarówno podczas hospitalizacji, jak i w każdej sytuacji, gdy udzielane są mu świadczenia zdrowotne.

Świadczeniodawcy zobowiązani są taką informację umieścić w widocznym miejscu na terenie placówki medycznej.

- Rzecznik Praw Pacjenta, realizując jedno z zadań ustawowych jakim jest opracowywanie i wydawanie publikacji popularyzującej wiedzę o prawach pacjenta, przygotował plakat informacyjny - informuje Krystyna Barbara Kozłowska, rzecznik praw pacjenta. - W publikacji w sposób przejrzysty i zrozumiały zostały zamieszczone wszystkie prawa jakie przysługują pacjentom, a także kontakt do Biura Rzecznika Praw Pacjenta, m.in. numer bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii, na którą pacjenci mogą zadzwonić w każdej sytuacji, gdy uważają, że któreś z ich praw zostało naruszone.

Odbiorcą plakatu jest praktycznie każda osoba: pacjent, jego opiekun, osoby odwiedzające czy też personel medyczny.

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Lwowskie pogotowie ratunkowe dyrektorowi WPR w KAtowicach

15 marca 2023

Za wsparcie Ukraińców w walce z rosyjskim agresorem

23 lutego 2023

Przedszkolaki dziękują Michałowi Maliszowi

31 stycznia 2023

Kolejne podziękowania dla Benedykta Krzykowskiego

31 stycznia 2023

Hipokrates 2022 - BRAWO MY!

9 grudnia 2022

Marszałek śląski z okazji otwarcia MS w Łanach

2 grudnia 2022

Podziękowania za szkolenie z pierwszej pomocy

9 listopada 2022