Start Aktualności Ponad 800 tys. zł na termomodernizację centrali WPR z dotacji UE

Ponad 800 tys. zł na termomodernizację centrali WPR z dotacji UE

WPR

PROJEKTY UNIJNE | 11 grudnia 2019

Fot.: WPR

.

Budynek Pogotowia w Katowicach przy. ul. Powstańców 52 zostanie poddany termomodernizacji. Inwestycja zostanie zakończona w listopadzie 2020 r. Inwestycja realizowana jest ze znaczącym wsparciem funduszy unijnych.

Dofinansowanie realizacji projektu prowadzone jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Czym jest termomodernizacja?
Jest przedsięwzięciem mającym na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym. W myśl ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2018 r. poz. 966), do przedsięwzięć termomodernizacyjnych zaliczamy:
• ulepszenia na skutek których następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię, którą zużywa się do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, o 10 do 25 proc., w zależności od typu modernizacji i wcześniejszych usprawnień,
• ulepszenia na skutek których o przynajmniej 25 proc. zostaną zmniejszone roczne straty energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła i lokalnej sieci ciepłowniczej,
• zmniejszenie kosztów zakupu ciepła dostarczanego do obiektu o co najmniej 20 proc. w stosunku rocznym dzięki wykonaniu przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła i likwidację lokalnego źródła ciepła,
• zamiana konwencjonalnych źródeł energii na odnawialne źródła niekonwencjonalne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Co będzie zmienione?
Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej należącego do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Swoim zakresem obejmuje modernizację energetyczną budynku, czyli:
• wymianę całej instalacji centralnego ogrzewania,
• wymiana stolarki drzwiowej,
• wymiana stolarki okiennej,
• montaż urządzeń i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych,
• docieplenie ścian zewnętrznych,
• docieplenie stropodachu,
• docieplenie stropu przy piwnicy,
• docieplenie ściany w gruncie.
Oszczędność zapotrzebowania energii końcowej wyniesie: 57,21 proc., energii cieplnej: 63,10 proc.

Dwa powody termomodernizacji
WPR w Katowicach zdecydowało się przeprowadzić termomodernizację budynku z dwóch powodów. Po pierwsze: wskazuje na to przeprowadzony audyt energetyczny budynku, który określa konkretne działania, niezbędne do podjęcia, aby zmniejszyć straty ciepła w obiekcie. Po drugie: dla poprawy stanu środowiska, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powstających w tzw. procesach energetycznych.

Nie nie należy zapominać, że województwo śląskie zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem emisji zanieczyszczeń pyłowych oraz gazowych. Wg WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) w raporcie z 2016 r. w województwie śląskim znajdują się najbardziej zanieczyszczone miasta Europy.

Do najważniejszych problemów w Katowicach dotyczących jakości powietrza należą problemy związane z przekroczeniem stężeń lub przekroczenia dopuszczalnej wielkości stężeń 24-godzinnych w zakresie benzo(a)pirenu, pyłu zawieszonego (PM2.5 i PM10) oraz dwutlenku azotu. Stwierdzono również przekroczenia dopuszczalnej wielkości stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego (powyżej 35 w ciągu roku).

Odpowiedzią na takie problemy jest termomodernizacja budynków publicznych. Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w wyniku redukcji zużycia energii, co w konsekwencji przyczyni się do:
• poprawy stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powstających w procesach energetycznych;
• zmniejszenia strat ciepła, co spowoduje oszczędności, które mogą zostać przeznaczone na inwestycje i rozwój;
• wzrostu atrakcyjności regionu przez poprawę stanu budynków, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, poprawę ładu przestrzennego;
• poprawy warunków pracy, wzrostu efektywności pracy;
• poprawy stanu zdrowia mieszkańców regionu.

A konkretnie:
• ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1957,48 GJ/rok,
• zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu – 1957,48 GJ/rok,
• zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (obligatoryjny) – 750 061,11 kWh/rok,
• stopień redukcji PM 10 – 0,0832 tony/rok,
• dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,07071 Mwe,
• produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 14,3984 Mwh/rok.

Inwestycja w 85 proc. (819 127,73 zł) sfinansowana zostanie z dotacji Unii Europejskiej.

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania dla ZRM S04 24 :-)

3 grudnia 2020

POBIERZ poradnik ćwiczeń dla pocovidowców i WYDRUKUJ

10 listopada 2020

Od Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach

3 listopada 2020

Z okazji DRM od Komendy Wojewódzkiej Policji

16 października 2020

Strażacy ratownikom z okazji DRM

15 października 2020

Prezydent Katowic z życzeniami dla ratowników

15 października 2020

Życzenia na DRM od wiceministra zdrowia

15 października 2020