Start Kategoria Ochrona danych

Ochrona danych

Wszystko co warto wiedzieć o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo,
administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, które spełniając obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przygotowało dla Państwa informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

 Są to informacje o przetwarzaniu:
• danych osobowych dla pacjentów,
• danych osobowych dla interesantów,
• danych osobowych dla kontrahentów i klientów,
• danych osobowych dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę,
• danych osobowych dla przyjmującego zamówienie („kontrakty”),
• danych osobowych dla kandydatów do pracy,
• danych osobowych dla oferentów biorących udział w postępowaniu konkursowym,
• danych osobowych - zapytanie ofertowe,
• danych osobowych - zamówienia publiczne.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Zgodne z przepisami RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo do żądania od administratora danych dostępu do nich, ich sprostowania i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

I dlatego zostały dla Państwa przygotowane odpowiednie wnioski, za pomocą których można wnieść żądanie. WPR w Katowicach zastrzega jednak, iż realizacja powyższych praw uzależniona jest od podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych. By skorzystać z praw, o których mowa, należy skontaktować się z administratorem danych lub Inspektorem Ochrony Danych.

DANE KONTAKTOWE:
• Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach,
ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice,
tele: (32) 609 31 40, fax: (32) 609 31 54,
( e-mail: wpr@wpr.pl),

• Inspektor Ochrony Danych,
mgr inż. Jacek BOROŃ
tel. +48 32 428 71 96,
(e-mail: iod@wpr.pl).

Wnioski dotyczące określonego żądania podajemy w załącznikach.

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

WPR w Katowicach „PRZYJACIELEM DZIECI Z CUKRZYCĄ”

18 września 2023

Podziękowania dla Benedykta Krzykowskiego

10 sierpnia 2023

Michałowi Maliszowi dziękuje wieś Stanica

10 sierpnia 2023

Benedyktowi Krzykowskiemu - wdzięczna dyrekcja

17 lipca 2023

Kolejne podziękowanie dla Michała Malisza

17 lipca 2023

Dobre słowo od uczniów...

6 lipca 2023

Pszczyńskim ratownikom...

6 lipca 2023