Start Kategoria Kontakt

Kontakt

Kontakt z nami

WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE w Katowicach
ul. Powstańców 52
40-024 Katowice

SEKRETARIAT:
tel. +48 (32) 609 31 40, 609 31 29
fax +48 (32) 609 31 54
e-mail: wpr@wpr.pl

 

RZECZNIK PRASOWY:

e-mail: rzecznikwpr@wpr.pl

 

NASZE KONTO BANKOWE:
Santander Bank Polska SA
03 1500 1445 1214 4003 4001 0000

REGON: 270151110 • NIP: 9542260707 • KRS: 0000020162 • RPWDL: 000000012274

ADRES SKRZYNKI ePUAP: /WPR_Katowice/SkrytkaESP

 


DYSPOZYTORNIA TRANSPORTOWA KATOWICE:
tel. +48 (32) 428 75 30
tel. +48 (32) 428 75 31

DZIAŁ AUDYTU I KONTROLI:
tel. +48 (32) 609 31 67

DZIAŁ BHP I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:
tel.+48 (32) 609 31 61
tel. +48 511 592 767

DZIAŁ INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI:
tel. +48 (32) 609 31 35

DZIAŁ KADR I PŁAC:
(kadry) tel. +48 (32) 428 71 37
(płace) tel. +48 (32) 428 71 62
(kontrakty) tel. +48 (32) 428 71 82

GŁÓWNY KSIĘGOWY:
tel. +48 (32) 609 31 79

DZIAŁ KSIĘGOWO-FINANSOWY I MAJĄTKU:
(księgowość i PKZP) tel. +48 (32) 609 31 24
(księgowość finansowa) tel. +48 (32) 609 31 34
(księgowość majątkowa) tel. +48 (32) 609 31 39
(koszty) tel. +48 (32) 609 31 93

DZIAŁ LECZNICTWA I STATYSTYKI MEDYCZNEJ:
tel. +48 (32) 609 31 83

DZIAŁ ORGANIZACYJNY:
tel. +48 (32) 609 31 14

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
tel. +48 (32) 609 31 69

DZIAŁ TECHNICZNO-LOGISTYCZNY:
tel. +48 (32) 609 31 60
tel. +48 (32) 609 31 21

DZIAŁ TRANSPORTU SANITARNEGO:
tel. +48 (32) 428 75 34
tel. +48 (32) 428 75 35

DZIAŁ ZARZĄDZANIA FLOTĄ ZABRZE:
tel. +48 (32) 428 73 88

OŚRODEK SZKOLENIA:
tel. +48 (32) 609 31 57

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
Dominik Hąc
tel. +48 669 954 378
e-mail: iod@wpr.pl

 

 

W TYM MIEJSCU ZOBACZYSZ WYKAZ NASZYCH STACJI.

 • PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW
  Skargi i wnioski przyjmują:

  • dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach,
  • zastępca dyrektora ds. ratownictwa medycznego.
  Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach przyjmuje w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 8:30 – 9:30 (po uprzednim potwierdzeniu terminu spotkania).
  Zastępca dyrektora ds.medycznych przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 11:00 – 12:00.

  Skargi i wnioski można składać:

  • na piśmie: (na adres: 40-024 Katowice, ul. Powstańców 52),
  • faksem (numer: + 48 32 609 31 54),
  • pocztą elektroniczną (na adres: wpr@wpr.pl).
  Skargi i wnioski (nadesłane pocztą, jak i drogą elektroniczną) powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę), adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Skargi i wnioski niespełniające powyższego pozostawia się bez rozpatrzenia. Szczegółowych informacji dotyczących przyjęć w sprawach skarg i wniosków udziela Kancelaria Ogólna WPR w Katowicach pod numerem telefonu: + 48 32 609 31 40

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania dla Benedykta Krzykowskiego

10 czerwca 2022

Podziękowanie dla Anny Warchoł

10 czerwca 2022

Podziękowania od przedszkolaków

7 czerwca 2022

Podziękowanie od licealistów

7 czerwca 2022

Podziękowanie z rudzkiego przedszkola, numer 3

7 czerwca 2022

Podziękowanie z rudzkiego przedszkola, numer 2

7 czerwca 2022

Podziękowanie z rudzkiego przedszkola, numer 1

7 czerwca 2022