Start Kategoria Kontakt

Kontakt

Kontakt z nami

WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE w Katowicach
ul. Powstańców 52
40-024 Katowice

SEKRETARIAT:
tel. +48 (32) 609 31 40, 609 31 29
fax +48 (32) 609 31 54
e-mail: wpr@wpr.pl

RZECZNIK PRASOWY:
e-mail: rzecznikwpr@wpr.pl

NASZE KONTO BANKOWE: Santander Bank Polska SA 03 1500 1445 1214 4003 4001 0000 •  REGON: 270151110 • NIP: 9542260707 
KRS: 0000020162 • RPWDL: 000000012274 • ADRES SKRZYNKI ePUAP: /WPR_Katowice/SkrytkaESP.

 


DYSPOZYTORNIA TRANSPORTOWA KATOWICE:
tel. +48 (32) 428 75 30
tel. +48 (32) 428 75 31

DZIAŁ AUDYTU I KONTROLI:
tel. +48 (32) 609 31 67

DZIAŁ BHP I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:
tel.+48 (32) 609 31 61
tel. +48 511 592 767

DZIAŁ INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI:
tel. +48 (32) 609 31 35

DZIAŁ KADR I PŁAC:
(kadry) tel. +48 (32) 428 71 37
(płace) tel. +48 (32) 428 71 62
(kontrakty) tel. +48 (32) 428 71 82

GŁÓWNY KSIĘGOWY:
tel. +48 (32) 609 31 79

DZIAŁ KSIĘGOWO-FINANSOWY I MAJĄTKU:
(księgowość i PKZP) tel. +48 (32) 609 31 24
(księgowość finansowa) tel. +48 (32) 609 31 34
(księgowość majątkowa) tel. +48 (32) 609 31 39
(koszty) tel. +48 (32) 609 31 93

DZIAŁ KONTRAKTOWANIA I STATYSTYKI MEDYCZNEJ:
tel. +48 (32) 609 31 83

DZIAŁ ORGANIZACYJNY:
tel. +48 (32) 609 31 14

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
tel. +48 (32) 609 31 69

DZIAŁ TECHNICZNO-LOGISTYCZNY:
tel. +48 (32) 609 31 60
tel. +48 (32) 609 31 21

DZIAŁ TRANSPORTU SANITARNEGO:
tel. +48 (32) 428 75 34
tel. +48 (32) 428 75 35

DZIAŁ ZARZĄDZANIA FLOTĄ ZABRZE:
tel. +48 (32) 428 73 88

OŚRODEK SZKOLENIA:
tel. +48 (32) 609 31 57

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
mgr inż. Jacek Boroń
tel. +48 32 428 71 96
e-mail: iod@wpr.pl

W TYM MIEJSCU ZOBACZYSZ WYKAZ NASZYCH STACJI.

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW
Skargi i wnioski przyjmują:

• dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach,
• zastępcy dyrektora.
Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 9:30 – 10:30 (po uprzednim potwierdzeniu terminu spotkania).
Zastępcy dyrektora przyjmują w sprawach skarg i wniosków w piątki w godzinach od 10:00 – 11:00.
Skargi i wnioski można składać:
• na piśmie: (na adres: 40-024 Katowice, ul. Powstańców 52),
• faksem (numer: + 48 32 609 31 54),
• pocztą elektroniczną (na adres: wpr@wpr.pl).
Skargi i wnioski (nadesłane pocztą, jak i drogą elektroniczną) powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę), adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Skargi i wnioski niespełniające powyższego pozostawia się bez rozpatrzenia. Szczegółowych informacji dotyczących przyjęć w sprawach skarg i wniosków udziela Sekretariat WPR w Katowicach pod numerem telefonu: + 48 32 609 31 40

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Hipokrates 2022 - BRAWO MY!

9 grudnia 2022

Marszałek śląski z okazji otwarcia MS w Łanach

2 grudnia 2022

Podziękowania za szkolenie z pierwszej pomocy

9 listopada 2022

Życzenia z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego

3 listopada 2022

Podziękowania za pomoc od Śląskiej Misji Medycznej

3 listopada 2022

Dla Bożeny Witek i Benedykta Krzykowskiego

3 listopada 2022

Podziękowania dla dyrektora WPR w Katowicach

24 października 2022