Start Kategoria Praktyki

Praktyki i staże w stacjach Pogotowia Ratunkowego WPR

Fot.:NET

ZAPRASZAMY studentów na zajęcia

ZAPRASZAMY studentów na zajęcia praktyczne. Informujemy, że praktyki studenckie w stacjach Pogotowia Ratunkowego WPR w Katowicach muszą być zarejestrowane w Ośrodku Szkolenia.

Przypominamy Państwu, że warunkiem odbycia praktyk studenckich w stacjach Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach jest:
• aktualna umowa z podmiotem delegującym.

• posiadany przez studenta aktualny Unijny Certyfikat Covid na czas trwania praktyk lub zaświadczenie lekarskie o przeciwskazaniach do szczepienia przeciwko COVID-19.

• skierowanie na praktyki z uczelni

• wniosek o odbycie praktyki

• oświadczenie studenta

• w przypadku chęci realizacji częsci praktyk podczas dyżurów nocnych - dodatkowa imienna zgoda z Uczelni

Dokumenty na praktyki przyjmujemy wyłącznie w środy w godzinach 8:00-14:30

Aktualne umowy o praktyczną naukę zawodu z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach:
• Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
• Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej,
• Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu.

Przed odbyciem praktyki lub stażu osoba zainteresowana zobligowana jest do odbycia szkolenia BHP - szkolenie ważne tylko 30 dni! Szkolenia przeprowadzane są w środy godz. 9:00-13:00

Więcej informacji udziela: Ośrodek Szkolenia, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice, (telefon: 32 609 31 57, mail: osrodekszkolenia@wpr.pl). Biuro jest czynne w godzinach 7:00-15:00.

Uwaga: w trakcie zajęć obowiązuje ubiór zgodny z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego z 30 maja 2018r. - każdy student odbywający zajęcia praktyczne jest zobowiązany posiadać w/w UBIÓR

Po zakończeniu praktyk prkatykant zgłasza sie do Ośrodka Szkolenia z pełną dokumentacją w celu zatwierdzenia odbycia praktyk.

W załącznikach - zarządzenie oraz REGULAMIN. 

 

 

Wieści

Uczniowie ratownikowi

29 maja 2023

Ostatnie wideo

Podziękowania

Uczniowie ratownikowi

29 maja 2023

Dzieci dziękują ratownikom...

29 maja 2023

Przedszkolaki dziękują katowickim ratownikom

19 maja 2023

Od KW PSP w Katowicach

19 maja 2023

Wszystkiego dobrego w zdrowiu w dniu Waszego święta!

12 maja 2023

Dyrekcja i uczniowie dziękują...

12 maja 2023

Za przeprowadzenie szkolenia...

12 maja 2023