Start Kategoria Praktyki

Praktyki i staże w stacjach Pogotowia Ratunkowego WPR

Fot.:NET

ZAPRASZAMY studentów na zajęcia

ZAPRASZAMY studentów na zajęcia praktyczne. Informujemy, że praktyki studenckie w stacjach Pogotowia Ratunkowego WPR w Katowicach muszą być zarejestrowane w Szkole Ratownictwa.

Przypominamy Państwu, że warunkiem odbycia praktyk studenckich w stacjach Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach jest:
• aktualna umowa z podmiotem delegującym.

• posiadany przez studenta aktualny Unijny Certyfikat Covid na czas trwania praktyk lub zaświadczenie lekarskie o przeciwskazaniach do szczepienia przeciwko COVID-19.

Aktualne umowy o praktyczną naukę zawodu z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach:
• Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
• Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej,
• Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu.

Przed odbyciem praktyki lub stażu osoba zainteresowana zobligowana jest do odbycia szkolenia BHP - szkolenie ważne tylko 30 dni!

Więcej informacji udziela: Ośrodek Szkolenia, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice, (telefon: 32 609 31 57, mail: osrodekszkolenia@wpr.pl). Biuro jest czynne w godzinach 7:00-15:00.

Uwaga: w trakcie zajęć obowiązuje ubiór zgodny z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego z 30 maja 2018r. - każdy student odbywający zajęcia praktyczne jest zobowiązany posiadać w/w UBIÓR

Po zakończeniu praktyk prkatykant zgłasza sie do Ośrodka Szkolenia z pełną dokumentacją w celu zatwierdzenia odbycia praktyk.

W załącznikach - zarządzenie oraz REGULAMIN. 

 

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Robimy, co do nas należy – dziękujemy za podziękowania!

12 maja 2022

Rakiety dziękują Łukaszowi Pachowi

9 maja 2022

Uczniowie podziękowali Benedyktowi Krzykowskiemu

5 maja 2022

Dla Michała Malisza za dobrą za organizację Dnia Numeru 112

5 maja 2022

Dyrektorowi WPR podziękowali „młodzi ratownicy”

4 listopada 2021

Za bezinteresowną pomoc od uczniów ze Stanowic

3 listopada 2021

Premier: Nie każdy zdolny jest unieść taką odpowiedzialność

3 listopada 2021