Start Kategoria Opinie medyczne

Rozstrzygnięte konkursy oferty, oto wyniki

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach rozstrzygnęło konkursy ofert dotyczących naboru na stanowiska: dyspozytora w Zintegrowanej Dyspozytorni Medycznej w Gliwicach oraz w Katowicach, dyspozytora Transportu Sanitarnego i Zabezpieczenia Medycznego w Katowicach oraz pielęgniarki koordynującej/ ratownika koordynującego w tyskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Szczegóły w załącznikach do pobrania.

 

 

 

 

 

Opinie dot. zabezpieczenia medycznego imprez masowych

1. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach jako dysponent zespołów ratownictwa medycznego jest na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz. 504 z 2009r. z późn. zm.), instytucją właściwą do wydawania opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia medycznego imprez masowych – na obszarze swojego działania.

2. Wnioski o wydanie w/w opinii należy złożyć w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice – nie później niż 44 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej. Opinie wydawane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.

3. Opłatę za wystawienie opinii w wysokości 150 zł brutto należy wpłacić gotówką w kasie WPR w Katowicach przy ul. Powstańców 52, w godz.od 8.00 do 14.00 lub przelewem na konto Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Bank Zachodni WBK S.A. 9 Oddział Katowice – nr 03 1500 1445 1214 4003 4001 0000. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku. Za dokonaną wpłatę WPR w Katowicach wystawi fakturę VAT.

4. Dodatkowe informacje na temat wydawania opinii można uzyskać w Dziale Transportu Sanitarnego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego – tel. 32 428 75 34, 32 428 75 35.

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania dla ZRM S04 24 :-)

3 grudnia 2020

POBIERZ poradnik ćwiczeń dla pocovidowców i WYDRUKUJ

10 listopada 2020

Od Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach

3 listopada 2020

Z okazji DRM od Komendy Wojewódzkiej Policji

16 października 2020

Strażacy ratownikom z okazji DRM

15 października 2020

Prezydent Katowic z życzeniami dla ratowników

15 października 2020

Życzenia na DRM od wiceministra zdrowia

15 października 2020