Start Kategoria Zabezpieczenia i opiniowanie imprez masowych

Zabezpieczenia medyczne, opiniowanie dot. imprez masowych

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach organizuje zabezpieczenia medyczne różnych wydarzeń – imprez masowych, wydarzeń sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych, nie tylko na terenie województwa śląskiego. Wykonywane przez nas usługi medyczne to nie tylko zabezpieczenia imprez masowych, ale także mniejsze przedsięwzięcia wymagające opieki medycznej.

Sprzęt jaki zapewniamy w trakcie zabezpieczania imprez jest w pełni zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 06.02.2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.

Personel zabezpieczający imprezy to lekarze, pielęgniarki/pielęgniarze, ratownicy medyczni i ratownicy KPP posiadający kwalifikacje zgodne z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym i ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia..

W naszej ofercie proponujemy następujące rodzaje zabezpieczenia:
• zespół z lekarzem (specjalistyczny);
• zespół z ratownikami medycznymi (podstawowy);
• patrol pieszy (ratownicy medyczni, ratownicy KPP);
• stacjonarny punkt medyczny (ambulatorium) z lekarzem;
• stacjonarny punkt medyczny (ambulatorium) -pielęgniarski/ratowniczy;
• koordynator medyczny.

Każde zlecenie rozpatrujemy indywidualnie, a ceny negocjujemy.

Mamy doświadczenie w zabezpieczaniu imprez sportowych – meczów piłkarskich ekstraligi, I ligi piłkarskiej, I ligi hokeja na lodzie, I ligi siatkówki, rajdów samochodowych rangi mistrzostw Polski, zawodów żużlowych.

Zabezpieczaliśmy między innymi takie imprezy jak m.in.:
• COP 24 Katowice – Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu – 2018;
• WUF-11 – Światowe Forum Miejskie w Katowicach – 2022;
Europejski Kongres Gospodarczy;
• obchody 70-lecia wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau, Marsz Żywych;

• współpraca przy zabezpieczeniu medycznym Światowych Dni Młodzieży w Krakowie – 2016;
• współpraca przy zabezpieczeniu medycznym pielgrzymek papieskich;
• turniej tenisowy WTA Katowice OPEN;

• Silesia Maraton;
• koncert U2;
• Sylwester z Polsatem;
• Centralne Obchody Dnia Wojska Polskiego – 2019.

Od początku pandemii nasze zespoły transportowały pacjentów zakażonych wirusem SARS-COV 2, realizowaliśmy zadania polegające na pobieraniu wymazów u pacjentów z podejrzeniem zakażenia Covid-19. Zabezpieczaliśmy również punkty medyczne w Ośrodkach Wsparcia Ukrainy.

Opinie dotyczące zabezpieczenia medycznego imprez masowych

1. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach jako dysponent zespołów ratownictwa medycznego jest na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, instytucją właściwą do wydawania opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia medycznego imprez masowych – na obszarze swojego działania.

2. Wnioski o wydanie w/w opinii należy złożyć w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice – nie później niż 44 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej. Opinie wydawane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.

3. Opłatę za wystawienie opinii w wysokości określonej w cenniku należy wpłacić gotówką w kasie WPR w Katowicach przy ul. Powstańców 52, w godz. od 8.00 do 14.00, lub przelewem na konto Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach:

Santander Bank Polska SA 03 1500 1445 1214 4003 4001 0000. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku. Za dokonaną wpłatę WPR w Katowicach wystawi fakturę VAT.

4. Dodatkowe informacje na temat wydawania opinii można uzyskać w Dziale Transportu Sanitarnego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego – tel. 32 428 75 34, 32 428 75 35.

Uzgodnienie zabezpieczenia ratowniczego imprezy niebędącej imprezą masową

1. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach jako dysponent zespołów ratownictwa medycznego jest, na podstawie art. 65 a ust. 3 pkt. 3 ppkt. d ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, instytucją właściwą do wydawania uzgodnień (opiniowania) rodzaju, zakresu i sposobu zabezpieczenia ratowniczego imprez które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny – na obszarze swojego działania.

2. Wnioski o wydanie w/w uzgodnienia należy złożyć w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice – nie później niż 44 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej. Opinie wydawane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.

3. Opłatę za wystawienie opinii w wysokości określonej w cenniku należy wpłacić gotówką w kasie WPR w Katowicach przy ul. Powstańców 52, w godz. od 8.00 do 14.00 lub przelewem na konto Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach:

Santander Bank Polska SA 03 1500 1445 1214 4003 4001 0000. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku. Za dokonaną wpłatę WPR w Katowicach wystawi fakturę VAT.

4. Dodatkowe informacje na temat wydawania opinii udziela Dział Transportu Sanitarnego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego – tel. 32 428 75 34, 32 428 75 35.

Dziękujemy, zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Wieści

Uczniowie ratownikowi

29 maja 2023

Ostatnie wideo

Podziękowania

Uczniowie ratownikowi

29 maja 2023

Dzieci dziękują ratownikom...

29 maja 2023

Przedszkolaki dziękują katowickim ratownikom

19 maja 2023

Od KW PSP w Katowicach

19 maja 2023

Wszystkiego dobrego w zdrowiu w dniu Waszego święta!

12 maja 2023

Dyrekcja i uczniowie dziękują...

12 maja 2023

Za przeprowadzenie szkolenia...

12 maja 2023