Biuletyn Informacji Publicznej
logo75
edytuj
Projekty UE

INWESTYCJE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU PAŃSTWA:

UE2

ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
ORAZ ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 
DLA WPR W KATOWICACH, II EDYCJA:
całkowita wartość projektu: 4 648 593,11 zł;
wartość dofinansowania z Unii Europejskiej i budżetu Państwa: 3 633 223,07 zł;
środki własne WPR w Katowicach: 1 015 370,04 zł.

ZAKUP AMBULANSÓW, ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
ORAZ ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI DLA 
WPR W KATOWICACH:
całkowita wartość projektu: 6 208 111,13 zł;
wartość dofinansowania z Unii Europejskiej i budżetu Państwa: 5 958 129,57 zł;
środki własne WPR w Katowicach: 249 981,56 zł

ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO, AMBULANSÓW, SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO,
W CELU PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19 W RAMACH PROJEKTU
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH
W RAMACH RPO WSL 20214-2020.
ZAKUP URZĄDZEŃ DO DEZYNFEKCJI I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W CELU PRZECIWDZIAŁANIA
ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19 W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO
ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO WSL 20214-2020:
całkowita wartość projektu: 5 381 735,87 zł;
wartość dofinansowania z Unii Europejskiej i budżetu Państwa: 5 111 618,74 zł;
środki własne WPR w Katowicach: : 270 117,13 zł.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WPR W KATOWICACH (POWSTAŃCÓW 52):
całkowita wartość projektu: 1 410 000,00 zł;
wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 198 500,01 zł.

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne