Biuletyn Informacji Publicznej
logo75
edytuj
Projekty UE

kraj

ZADANIE UZYSKAŁO DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU MEDYCZNEGO W RAMACH PROGRAMU INWESTYCYJNEGO DOTYCZĄCEGO WSPARCIA INFRASTRUKTURY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
W ZAKRESIE ZAKUPU AMBULANSÓW DLA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (ZRM) WRAZ Z DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM – SUBFUNDUSZ MODERNIZACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH

DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA DOFINANSOWANIU SYSTEMU PRM W ZAKRESIE ZAKUPU AMBULANSÓW WRAZ Z DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM DLA ZRM

DOFINANSOWANIE:  1 800 000,00 zł;

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 3 083 265,00 zł.

DATA PODPISANIA UMOWY: listopad 2023 r.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach w ramach realizacji zadania zakupiło 3 ambulanse dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z dodatkowym wyposażeniem, które obejmuje:
- wideolaryngoskop;
- urządzenie do bezpiecznego oczyszczania powietrza w karetce;
- urządzenie do przenoszenia pacjenta siedzącego o nośności co najmniej 170 kg z systemem trakcyjnym umożliwiającym zsuwanie pacjenta po schodach;
- nosze z systemem elektrycznego wspomagania podnoszenia, opuszczania oraz załadunku noszy.

Zakupione pojazdy będą wykorzystywane w lokalizacjach wskazanych w umowie na udzielenie dotacji celowej tj. Knurów (44-190) ul. 1 Maja 2A; Tworóg (42-690) ul. Zamkowa 6; Rybnik (44-200) ul. Energetyków 46,
do udzielania świadczeń zdrowotnych każdej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia - zgodnie z WOJEWÓDZKIM PLANEM DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Nowe ambulanse zapewnią poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu pacjenta i personelu medycznego w realizacji podstawowego celu działalności Pogotowia.

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne