Start Aktualności Ochrona zdrowia – ważka sprawa dla władz samorządowych Śląskiego

Ochrona zdrowia – ważka sprawa dla władz samorządowych Śląskiego

WPR

DLA PACJENTÓW | 21 listopada 2019

 

Zarząd Województwa Śląskiego podsumował (21 listopada), podczas okolicznościowej konferencji, rok rządów Zjednoczonej Prawicy w Śląskiem. Było także miejsce na informację o bilansie działań w ochronie zdrowia.

Przedstawił ją wicemarszałek Dariusz Starzycki, odpowiedzialny w zarządzie m.in. za tzw. kwestie zdrowotne. Pamiętać trzeba, że nie cała baz ochrony własności jest „marszałkowska”. A i tak jest to 40 proc. To 34 jednostki, od szpitali wojewódzkich przez Zakład Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu po Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.

– Jednym z kluczowych zadań dla Zarządu Województwa jest inwestycja w medycynę – podkreślił Dariusz Starzycki.

Jakie sukcesy? W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu otwarto Oddział Toksykologii. Oddział przejął leczenie pacjentów z ośrodka działającego w strukturze Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Gdyby to się nie udało pacjenci musieliby odwiedzać ośrodki w Krakowie i Wrocławiu.

A propos przeniesień. Oddział Dermatologii dla Dzieci został przeniesiony do Sosnowca z Katowickiego Centrum Onkologii w 2019 r. Teraz jest w strukturze Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II.

– Oddział jest jedyną komórką organizacyjną o takim profilu w województwie i jednym z czterech szpitalnych oddziałów dermatologicznych dla dzieci w kraju. Mali pacjenci mogą tu liczyć na fachową, pomoc w komfortowych warunkach – podał Dariusz Starzycki.

Co jeszcze? Katowickie Centrum Onkologii wzbogaciło się o nowoczesny sprzęt wartości 11,5 mln zł. Z budżetu samorządu wojewódzkiego udzielono dla jednostek marszałkowskich dotacji, w sumie 38,5 mln Na realizację zadań SP ZOZ przeznaczono z dotacji (środków) unijnych 188,2 mln zł, z czego na tzw. projekty miękkie, czyli społeczne trafiło 15 mln zł. Do rocznego bilansu działalności samorządu wojewódzkiego w tzw. obszarze ochrony zdrowia trzeba jeszcze dodać dwie pozycje.

Pierwsza to rozwój e-usług w ochronie zdrowia. Chodzi tu o program „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych” powstały w odpowiedzi na potrzeby pacjentów w zakresie wczesnej diagnostyki w obszarze onkologii, kardiologii i neurologii. Pozycja druga prace nad stworzeniem REGIONALNEJ POLITYKI ZDROWIA w województwie śląskim. O tym, co już zrobiono, a co ma być jeszcze poczynione, będzie mowa podczas specjalnej konferencji 26 listopada...

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019