Start Aktualności Wokół śmierci, czy ratownik medyczny będzie stwierdzał zgon?

Wokół śmierci, czy ratownik medyczny będzie stwierdzał zgon?

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 20 listopada 2019

Ratownicy jakoby chcą pełnić funkcję koronerów. Projekt ustawy o stwierdzaniu zgonów jest w tzw. konsultacji społecznej. Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych (OZZRM) oświadczył, że ratownicy mogliby wystawiać dokumenty stwierdzające czyjąś śmierć, czyli kartę statystyczną do aktu zgonu.

Już kilka lat dyskutuje się nad tym, czy takie prawo przyznać ratownikom, czy ma być one nadal przypisane do lekarzy. Dawno temu w załodze pogotowia zawsze był lekarz. Teraz tylko czasem jest. I należy uświadomić sobie, że również z czasem lekarzy w karetkach nie będzie. I kto wówczas, po stwierdzeniu zgonu będzie wypisywał KARTY STATYSTYCZNE na podstawie których Urząd Stanu Cywilnego wystawia AKTY ZGONU?

Tuż przed wyborami do opiniowania trafił natomiast projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. W uwagach do niego Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych (OZZRM) zaproponował, by umożliwić przedstawicielom tej profesji pełnienie funkcji koronerów. Tym samym temat odżył – pisze Agata Szczepańska w „Dzienniku Gazecie Prawnej” (z 20 listopada, w artykule „Do stwierdzenia zgonu ratownik, ale karetka już nie”). W OZZRM są nie tylko „za”, ale i poniekąd „przeciw”. Przewodniczący tego związku, Piotr Dymon, w „DGP” stwierdza:

– Uważamy, że ratownicy mogą pełnić funkcję koronerów, i o to wnioskujemy. Jeśli jednak umożliwmy stwierdzanie zgonów kierownikom zespołów, to karetki będą permanentnie wzywane w tym celu.

Tak to widzą ratownicy. Inny punkt widzenia prezentują lekarze. Naczelna Rada Lekarska w komunikacie stwierdza:

„Sprzeciw budzi przyznanie kierownikowi zespołu ratownictwa medycznego (zwykle nielekarzowi, lecz ratownikowi medycznemu) prawa stwierdzenia zgonu. O ile niepodejmowanie medycznych czynności ratunkowych w sytuacji pewnych objawów śmierci (np. plamy opadowe) jest uzasadnione, o tyle przerwanie podjętych czynności ratunkowych musi zawsze mieć mocne uzasadnienie, potwierdzone i badaniami, i doświadczeniem”.

Dlaczego ratownicy chcieliby móc wypisywać karty statystyczne do karty zgonu, skoro boją się, że wówczas nie nadążyliby z ich wypisywaniem, tak często byliby wzywani?

– Tu nie chodzi, jakby ktoś mógł przypuszczać, o jakieś dodatkowe pieniądze dla ratowników. W moim odczuciu w grę wchodzą sprawy ambicjonalne. Ratownicy chcieliby się poczuć kimś w rodzaju pół-lekarzy. Tymczasem śmierć jest łatwo stwierdzić, gdy komuś na głowę spadło pół tony i z rozbitej czaszki wypłynął, na wszystkie strony, mózg. W innych przypadkach, nie zbliżonych do podanego, nie jest już tak łatwo. Wątpię, by ratownik, z całym szacunkiem dla jego wiedzy, mógł orzec, że ktoś nie żyje – tłumaczy wpr.pl lekarz z wieloletnim stażem, z wiadomych względów chcą zachować anonimowość.

Może jakieś kompromisowe propozycje pojawią się w tzw. dalszym toku konsultacji. Nie wszystkie samorządy palą się do tego, by mieć u siebie „swoich” gminnych koronerów. Tym bardziej, że teraz i tak tylko może nim być lekarz. A powszechnie wiadomo, że w Polsce doktorów brakuje aż nadto.

 czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Dla dyrektora WPR gratulacje od dyrekcji Szpitala MSWiA

8 września 2020

Gratulacje dla dyrektora WPR z Włoszczowej

8 września 2020

Podziękowania od Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety. Dziękujemy.

14 lipca 2020

Dostaliśmy taki list od śląskich strażaków

11 maja 2020

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019