Start Aktualności W sprawie podwyżek płac dla ratowników medycznych

W sprawie podwyżek płac dla ratowników medycznych

WPR

DLA RATOWNIKÓW | 6 listopada 2019

Ministerstwo Zdrowia zakłada, że wzrost wynagrodzenia ratowników medycznych powinien przełożyć się na zwiększone zainteresowanie pracą w tym zawodzie...

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia ws. wzrostu wynagrodzeń dla ratowników medycznych trafia do konsultacji. Z czym ono wiąże się?

Ze wzrostem wynagrodzeń. W przyszłym roku ratownicy medyczni otrzymają czwartą transzę podwyżki – 400 zł brutto. To spowoduje wzrost miesięcznego wynagrodzenia (wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu). Do opiniowania skierowane zostały dwa projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczące wzrostu miesięcznego wynagrodzenia dla ratowników medycznych w wysokości 1600 zł brutto – czytamy w portalu politykazdrowotna.com. Środowisko zgłosi swoje ewentualne uwagi do dwóch projektów rozporządzeń przygotowanych do nowelizacji. Pierwszy z projektów dotyczy ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Drugi – zmiany rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Nowelizowanie tych rozporządzeń jest wynikiem porozumień zawartych we wrześniu 2018 r. przez ministra zdrowia, Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych oraz Sekcję Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”. Podwyżka ta, czytamy w projekcie rozporządzenia, byłaby dla:

• ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
• ratowników medycznych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, na których wykonywane są zadania polegające na kierowaniu i zarządzaniu innymi ratownikami medycznymi lub dyspozytorami medycznymi;

• ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy;
• ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, zatrudnionych:
a) w szpitalnych oddziałach ratunkowych,
b) w izbach przyjęć szpitali posiadających w lokalizacji tej izby oddziały niezbędne do funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego oraz utrzymanie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 1200 zł brutto w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu do dnia 31 grudnia 2020 r. dla ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, innych, niż wymienieni załączniku do rozporządzenia zmienianego.

 

Czytaj więcej o podwyżkach dla ratowników medycznych.

 

 Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019