Start Aktualności Czy ratownicy będą mieli 6-dniowy urlop szkoleniowy?

Czy ratownicy będą mieli 6-dniowy urlop szkoleniowy?

WPR, Rynek Zdrowia

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 10 października 2019

Fot.: kraska.home.pl

Dr Waldemar Kraska: Wszędzie, w każdej miejscowości w Polsce, pomoc przedszpitalna musi być udzielana na takim samym - najwyższym poziomie...

Oby mieli. Projekt ustawy o samorządzie ratowników medycznych i zawodzie ratownika jest do 19 października konsultowany w środowisku. Jakie zasadnicze kwestie ma uregulować ten akt prawny?

– Ustawa ta reguluje dwie bardzo istotne kwestie. Z jednej strony – sam zawód ratownika medycznego, z drugiej – sprawę samorządu zawodowego, czyli organizacji, która na wzór samorządu lekarskiego, będzie wydawała prawo wykonywania zawodu, będzie mogła to prawo zawiesić albo nawet odebrać. Kwestia powołania samorządu zawodowego wypłynęła ze strony środowiska ratowników już kilka lat temu – przypomina wiceminister zdrowia dr Waldemar Kraska w rozmowie z Marzeną Sygut („Rynek Zdrowia”).

Odpowiedzialny w rządzie za Państwowe Ratownictwo Medyczne podkreśla, że zarówno związki zawodowe, jak też komitet protestacyjny, domagali się uregulowania tej sprawy.

– Należy pamiętać, że ratownicy medyczni nie są liczną grupą zawodową w porównaniu np. do lekarzy czy pielęgniarek – jest ich pomiędzy 18 a 20 tys. Biorąc pod uwagę postulaty tej grupy zawodowej przygotowaliśmy ustawę, która weszła do procesu legislacyjnego. Obecnie jest ona w konsultacjach międzyresortowych i publicznych. Do 19 października czekamy na uwagi zainteresowanych stron, później będziemy je jeszcze raz konsultować ze środowiskiem. Zależy nam na tym, żeby dojść do konsensusu. W omawianej ustawie znalazł się też zapis dotyczący sześciu dni roboczych urlopu szkoleniowego. Dla ratowników jest to ważna rzecz. Urlop ten pozwala ratownikom na ciągłe doskonalenie zawodowe, nie tracąc własnego czasu i uposażenia. Urlop szkoleniowy jest bowiem 100 proc. płatny.

– Ratownikom medycznym zależało również na uregulowaniu kwestii awansu zawodowego i ścieżki kształcenia. Postulowali m.in. utworzenie studiów magisterskich i specjalizacji. Czy udało się te kwestie rozwiązać?

– Prawdą jest, że środowisku zależy na ustanowieniu dla nich studiów magisterskich. Nie oznacza to, że wśród ratowników nie ma magistrów, bo jest ich nawet całkiem sporo, jednak studia z ratownictwa medycznego są tylko na poziomie licencjackim. Z tego powodu ratownicy studia magisterskie mogą robić tylko w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia np. na kierunku zdrowie publiczne. Takie wykształcenie daje możliwość sprawowania przez ratownika medycznego funkcji kierowniczych w administracji bądź w podmiotach leczniczych – wyjaśnia wiceminister Kraska.

 

Więcej na portalu rynekzdrowia.pl.

 Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019