Start Aktualności Po dopalaczach, alkoholu czy amfetaminie – spostrzeżenia ratownika

Po dopalaczach, alkoholu czy amfetaminie – spostrzeżenia ratownika

WPR

DLA PACJENTÓW | 25 września 2019

Dopalacze wywołują u biorącego niebywałą agresję...

Czasy są takie, że coraz młodsi sięgają po tzw. substancje psychotropowe (SP). To nie tylko dopalacze lub inne narkotyki. O skutkach ich zażywania/używanie nasz ratownik Michał KUCAP mówił nauczycielom i szkolnym psychologom podczas konferencji „Narkotyki i dopalacze – procedury i profilaktyka w Community Policing”.

Koncepcja policji środowiskowej (ang. Community policing lub neighbourhood policing) opiera się na założeniu, że skuteczne zwalczanie przestępczości i antyspołecznych zachowań wymaga bliskiej współpracy policji z członkami społeczności lokalnej. Akurat tam, gdzie w grę wchodzą skutki raczenia się SP, tam nie obejdzie się bez interwencji zespołów ratownictwa medycznego (ZRM). I właśnie o „Współdziałaniu z pogotowiem ratunkowym w sytuacji ujawnienia małoletniego będącego pod wpływem substancji psychotropowych” mówił (25 września) w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wykładowca z WPR w Katowicach.

Zwykło się mówić: o, on jest na psychotropach! W znaczeniu: nałykał się leków o działaniu uspokajającym i nasennym albo dopalaczy. Tymczasem trzeba wiedzieć, takie substancje to także…

– Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacjom Chorób (ICD-10) wyodrębniamy grupy zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych: alkoholu, opiatów (morfina, heroina, kodeina itp.), kanabinoli (konopie indyjskie, haszysz, marihuana), kokainy, innych substancji stymulujących niż kokaina (amfetamina, kofeina), substancji halucynogennych, tytoniu i lotnych rozpuszczalników – wyliczał wykładowca.

Rzut oka na powyższą wyliczankę wystarczy, by dojść do przekonania, że to nie dopalacze są najpopularniejszą wśród małolatów narkotycczną używką. Nasz ratownik podawał przykłady wzięte z jego życia zawodowego, a pokazujące, że alkohol może być równie destrukcyjną substancją psychotropową, co różnej maści dopalacze. Jak podkreślił szczyt interwencji ZRM do pacjentów po dopalaczach jakby minął. Jednak te narkotyki nadal są w obiegu, choć w mniejszym niż przed dwoma, trzema laty. Dopalacze mają wszystkie skutki uboczne substancji psychotropowych, ale to one – i w znacznym stopniu – alkohol wywołują agresję. O tym wiedzą ratownicy i czytelnicy wpr.pl spoza branży, więc darujemy sobie dramatyczne opisy agresji wywołanej narkotykami zwanymi dopalaczami. Michał Kucap radził swoim słuchaczom, by nie bagatelizowali jakiejkolwiek SP. Zwykły napój energetyzujący po wypiciu kilku puszek, jedna po drugiej, może dać takie skutki, że trzeba wzywać pogotowie ratunkowe.

Wykładowca tłumaczył, że nauczyciele muszą być mieć na oku uczniów, którzy – pozornie bez przyczyny – nagle dostali drgawek, mają rozszerzone źrenice, czują bóle w klatce piersiowej, jest im duszno itp. Trzeba wzywać pogotowie! To od świadka zdarzenia, czyli tego, który wezwie ZRM i pospieszy z pierwszą pomocą bez czekania na pogotowie, zależy przede wszystkim to, czy pacjent przeżyje. W stanach NZK (nagłego zatrzymania krążenia) lekarze mogą być bezradni, jeśli wcześniej pacjentowi nie udzielono pierwszej pomocy, nie przeprowadzono RKO (resuscytacji krążeniowo-oddechowej).A stany NZK to nie są rzadkością po przedawkowaniu SP, a dopalaczy już w szczególności.

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019