Start Aktualności Pacjent ze stymulatorem serca pod telemedycznym monitoringiem?

Pacjent ze stymulatorem serca pod telemedycznym monitoringiem?

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 19 września 2019

Telemedycyna (medycyna na odległość) – forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej łącząca w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny...

Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski wyjawił, że w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad wprowadzenie do koszyka świadczeń gwarantowanych zdalnej opieki nad pacjentami z wszczepionymi urządzeniami stymulującymi pracę serca.

Byłoby to możliwe, bo – przypomnijmy – nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia z grudnia 2015 r. dostosowała treść art. 42 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty do współczesności. Brzmi on: „Lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności”. Są to jednak tylko ogólne wytyczne, a nie szczegółowe. Wielu lekarzy, dla własnego bezpieczeństwa, uznaje, że leczenie może być prowadzone tylko wtedy, gdy leczący widzi pacjenta

Tymczasem w Polsce 44 072 pacjentów (stan z 2018 r.) z urządzeniem wszczepialnym (kardiowertery-defibrylatory, stymulatory czy w końcu układy do terapii resynchronizującej) było hospitalizowanych. W pierwszym półroczu 2019 r. takich pacjentów było 22 501.

Największą grupę stanowili pacjenci z dwujamowym rozrusznikiem, których populacja wyniosła 22 783 osoby (w 2018 r.) i 11 944 (w pierwszym 6 miesiącach 2019 r.). Pacjentów z kardiowerterami w 2018 r. było 8277 oraz 2059 w pierwszym półroczu 2019. Pacjentów z rozrusznikami jednojamowymi szpitale naliczyły 8104 (w 2018 r.) i 4108 (w I półroczu 2019 r.). Najmniejszą grupę stanowili (w 2018 r.) stanowili chorzy z wszczepionym układem z funkcją resynchronizującą pracę serca (CRT). Było ich 827.

Tyle było hospitalizacji w tych grupach chorych-hospitalizowanych. Nie powinno być problemów z kontraktowaniem takich usług telemedycznych, bo NFZ i tak już płaci za telekonsultacje kardiologiczne i geriatryczne. JEDYNIE ZA TE. I to blokuje rozwój świadczeń telemedycznych. I dlatego wiele samorządów, takie usługi finansuje lub dofinansowuje albo z własnych budżetów, albo też z unijnych funduszy.

 

 

 

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Dostaliśmy taki list od śląskich strażaków

11 maja 2020

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019