Start Aktualności Algorytmy, czyli ministerialna ściąga dla dyspozytorów medycznych

Algorytmy, czyli ministerialna ściąga dla dyspozytorów medycznych

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 11 września 2019

Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie ministra zdrowia w sprawie. algorytmu zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytora medycznego. Spis zawiera szczegółowe opisy algorytmów dla 32 procedur dotyczących najczęściej zgłaszanych zdarzeń. 

Każdy algorytm obejmie on m.in. zbiór pytań kierowanych do osoby dokonującej zgłoszenia. Dotąd obowiązywały algorytmy opracowywane przez różne środowiska. Nie miały one jednolitego charakteru, choć generalnie nie różniły się istotnie od siebie.

- Wierzymy, że ujednolicony sposób zbierania wywiadu o miejscu zdarzenia, o osobie poszkodowanej, spowoduje, że zespoły będą dysponowane zgodnie z potrzebami – mówiła dziennikarzom w styczniu 2019 r. wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko. Wówczas to resort ogłosił, że pracuje nad jednolitymi algorytmami zbierania wywiadu medycznego.

A oto ich spis ujęty w obwieszczeniu z 10 września 2019 roku...

1. Procedura ogólna.
2. Alergia.
3. Ból brzucha.
4. Ból głowy.
5. Ból w klatce piersiowej.
6. Ból kręgosłupa, pleców.
7. Ciąża, poród, poronienie.
8. Cukrzyca.
9. Drgawki.
10. Duszność.
11. Krwotok, krwawienie.
12. Leży.
13. Nieprzytomny.
14. Oparzenie.
15. Wyziębienie, hipotermia.
16. Paraliż, bełkotliwa mowa.

17. Porażenie prądem, piorunem.
18. Powieszenie, zadzierzgnięcie.
19. Problemy kardiologiczne.
20. Urazy, obrażenia.
21. Wysokie ciśnienie tętnicze.
22. Tonięcie.
23. Wypadek komunikacyjny.
24. Zaburzenia psychiczne.
25. Nagłe zatrzymanie krążenia.
26. Zachłyśnięcie, ciało obce w drogach oddechowych.
27. Zatrucie.
28. Zasłabnięcie.
29. Złe samopoczucie.
30. Pacjent pediatryczny, dziecko.
31. Wypadek nurkowy, dekompresyjny.
32. Odmowa przyjęcia zgłoszenia.

A to przykład procedury 15. WYZIĘBIENIE, HIPOTERMIA

„1) postępuj zgodnie z OGÓLNĄ PROCEDURĄ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA;

2) jeśli PRZYTOMNY – zbierz wywiad medyczny:

a) jak długo osoba przebywała w środowisku narażona na niską temperaturę?,

b) czy występują zaburzenia świadomości, mowy, widzenia, zachowania (pobudzony, agresywny)?,

c) czy występują zawroty głowy, zaburzenia równowagi, koordynacji ruchowej i czy jest zachowane czucie?,

d) czy występują dreszcze?,

Rozważ przyjęcie zgłoszenia. Jeśli przyjmiesz zgłoszenie, przekaż formatkę do dyspozytora medycznego wysyłającego. Jednocześnie poinformuj osobę wzywającą o przyjęciu zgłoszenia: „Zgłoszenie przyjęte proszę czekać na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego” i prowadź dalszą rozmowę.

e) czy ma trudności w oddychaniu? – Jeśli tak, zastosuj dodatkowe pytania określające stopień trudnościw oddychaniu,

f) czy są widoczne obrażenia? jeśli tak, jakiej części ciała dotyczą i jaka jest ich rozległość?,

g) na co choruje? – od kiedy? czy przyjmuje leki i jakie? – np. cukrzyca, alkoholizm, zaburzenia psychiczne,

h) czy występują inne objawy niepokojące osobę wzywającą?.

Rozważ przyjęcie zgłoszenia. Jeśli przyjmiesz zgłoszenie, przekaż formatkę do dyspozytora medycznego wysyłającego. Jednocześnie poinformuj osobę wzywającą o przyjęciu zgłoszenia: „Zgłoszenie przyjęte proszę czekać na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego, w przypadku zmiany stanu pacjenta proszę o ponowny kontakt”.

Jeśli stwierdzasz brak nagłego stanu zagrożenia zdrowotnego lub jest to połączenie informacyjne – PRZEJDŹ DO PROCEDURY ODMOWY PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA.

PAMIĘTAJ O:

1) unieruchomieniu pacjenta – ryzyko nagłego zatrzymania krążenia (NZK);

2) wydłużeniu oceny oddechu u pacjentów nieprzytomnych (nawet do 1 minuty);

3) przerwaniu wpływu niskiej temperatury na poszkodowanego;

4) ośrodkach leczenia hipotermii głębokiej/leczenia pozaustrojowego (ECMO)”.

 

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019