Start Aktualności 40 mln zł na sfinansowanie TOPSOR

40 mln zł na sfinansowanie TOPSOR

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 20 sierpnia 2019

W 232 szpitalach zostanie uruchomiony Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, czyli TOPSOR. Realizację projektu wyceniono na 40 mln zł, z czego – 33 mln zł będzie z funduszy europejskich. Za jego wdrożenie odpowiada Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

19 sierpnia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i zastępca dyrektora LPR Marcin Podgórski podpisali umowę na dofinansowanie projektu Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR). Szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) zostaną wyposażone w automaty biletowe, tablety medyczne, system segregacji medycznej oraz kardiomonitory. „To kolejny krok do wdrożenia rozwiązań zmierzających do usprawnienia pomocy pacjentom trafiającym na szpitalne oddziały ratunkowe” - podkreśla Ministerstwo Zdrowia.

Z czasem segregacja medyczna pacjentów stanie się elementem obowiązkowym we wszystkich szpitalnych oddziałach ratunkowych. Nowe zasady segregacji medycznej pacjentów mają usprawnić pracę SOR-ów i zapewnić pomoc tym, którzy wymagają jej najpilniej. System TOPSOR będzie mierzył czas dla każdego pacjenta, prognozował czas oczekiwania na kontakt z lekarzem, analizował parametry medyczne i przydzielał do odpowiednich kategorii.

Poszczególne kolory przydzielane pacjentom oznaczać będą stopień pilności oczekiwania na wizytę lekarską. Osoby oczekujące w SOR będą pozostawały pod nadzorem personelu odpowiedzialnego za segregację medyczną, a w razie konieczności poddawane ponownej ocenie stanu klinicznego, nie rzadziej niż co 1,5 godziny. Pacjenci, którzy tego wymagają poddawani będą kolejnym badaniom, aby uniknąć sytuacji nagłego pogorszenia zdrowia.

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019