Start Aktualności Będzie wiceminister zdrowia od ratownictwa medycznego

Będzie wiceminister zdrowia od ratownictwa medycznego

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 1 sierpnia 2019

Prof. Łukasz Szumowski będzie miał nowego, kolejnego, sekretarza stanu-pełnomocnika rządu ds. Państwowego Ratownictwa Medycznego. Według „Polityki Zdrowotnej” zostanie nim chirurg Waldemar Kraska, przewodniczący senackiej komisji zdrowia.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia (z 31 lipca 2019 r.) pełnomocnik będzie:
• analizował obowiązujące przepisy prawa i istniejące rozwiązania w zakresie Państwowego Ratownictwa Medycznego;
• monitorował działania w obszarze Państwowego Ratownictwa Medycznego realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
• przygotowywał propozycje nowych rozwiązań prawnych i inicjatyw w zakresie Państwowego Ratownictwa Medycznego.

„Pełnomocnik wykonuje zadania, współdziałając z organami administracji rządowej, które są obowiązane do udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów. Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z jednostkami Państwowego Ratownictwa Medycznego, organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Może też w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, wnosić opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów”.

System Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) powstał, aby zapewnić pomoc każdej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. System działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Jego jednostkami są:
• szpitalne oddziały ratunkowe,
• zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego,które mają zawarte umowy z NFZ.

Z systemem PRM współpracują centra urazowe oraz oddziały szpitalne wyspecjalizowane w leczeniu nagłych stanów zagrażających zdrowiu i życiu, takich jak zawał serca czy udar mózgu. Poza szpitalem pomocy udzielają zespoły ratownictwa medycznego. Zespoły wysyła do pacjenta dyspozytor medyczny, po przyjęciu zgłoszenia na numer alarmowy 112 lub 999.

Z systemem PRM współdziałają również służby ratownicze, w szczególności:
• Państwowa Straż Pożarna,
• Policja,
• Górskie, Tatrzańskie i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

 

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Za pomoc w organizacji pikniku chorzowskiego Sanepidu

24 lipca 2019

Podziękowania od X LO im. I. Paderewskiego w Katowicach

30 czerwca 2019

Za zdobycie III miejsca w turnieju piłki nożnej

23 czerwca 2019

Za organizację Dnia Bezpieczeństwa

19 czerwca 2019

Podziękowania dla Michała Malisza

18 czerwca 2019

Za udział w chorzowskim Pikniku bezpieczeństwa

5 czerwca 2019

Podziękowania za wkład w organizację akcji Bezpieczny Maluch

4 czerwca 2019