Start Aktualności NFZ o kontroli SOR-ów, 4 oceny negatywne na 5 wystawionych

NFZ o kontroli SOR-ów, 4 oceny negatywne na 5 wystawionych

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 22 lipca 2019

Kontrole przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia....

W województwie śląskim seria nieszczęśliwych zdarzeń w izbach przyjęć i szpitalnych oddziałach ratunkowych zaczęła się 10 marca w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu. Pacjentka z podejrzeniem udaru zamiast trafić do lekarzy natychmiast, czekała na nich kilka godzin. Potem były jeszcze 4 podobne zdarzenia. W dwóch przypadkach zakończone śmiercią pacjentów. Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawił (22 lipca) wyniki kontroli w SOR-ach.

To zacznijmy od Zawiercia. Ocena negatywna. 154 501,41 zł wymierzonej kary za wykryte uchybienia. M.in. „Brak wpisu badania po zgłoszeniu się na SOR o godz. 01:40, brak jednoznacznej informacji w dokumentacji medycznej nt. zmiany kategorii medycznej pacjentki w systemie TRIAGE, brak podjęcia postępowania terapeutycznego po otrzymaniu wyników badań laboratoryjnych, brak udokumentowania konsultacji neurologicznej, brak pełnej historii choroby...”. – Zebrane w postępowaniu kontrolnym dokumenty wskazują na nieprawidłową organizację pracy SOR w zakresie podejmowania decyzji dotyczących postępowania z pacjentem oraz dokumentowania przebiegu postępowania z pacjentem – podkreśla Małgorzata Doros, rzeczniczka Oddziału.

Sosnowiecki Szpital Miejski w Sosnowcu. 18 marca 39-letni pacjent nie doczekał się, po wielu godzinach, pomocy. Zmarł na SOR. Kara: 40 936,06 zł. Egzekucja wstrzymana, bo dyrekcja się odwołała. „Brak należytej staranności w przeprowadzaniu segregacji, zmianie, jak i dokumentowaniu kwalifikacji pacjentów „Triage” (…). Brak decyzyjności w zakresie podejmowanych działań diagnostycznych i terapeutycznych oraz brak należytej staranności”.

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim. „Zakres kontroli obejmował działanie izby przyjęć w Wodzisławiu Śląskim i oddziału chorób wewnętrznych w Rydułtowach, w związku z tragicznym wydarzeniem, zakończonym śmiercią pacjenta, 19 marca”. Ocena NFZ negatywna. 303 tys. zł kary. Jak wykazała kontrola, mimo przyjętych w szpitalu procedur, w tym triażu w izbie przyjęć, nie zachowano należytej staranności i konsekwencji działania. Obowiązujący na izbie triaż miał zastosowanie wyłącznie w przypadkach katastrof i masowych wypadków, a nie w pracy bieżącej. Szpital odwołał się od decyzji NFZ.

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. Tam 20 marca pacjentka tak długo czekała na lekarzy, że aż zemdlała Doszło na SOR do awantury. Również negatywna ocena NFZ. Kara: 284 102,76 zł. Potem, na wniosek Szpitala, obniżona o 30 proc. Jakie uchybienia? M.inm. „brak ordynatora/lekarza kierującego oddziale, brak minimalnej liczby lekarzy, brak opisu trybu segregacji pacjentów (tzw. retriażu)”. Ale, UWAGA, postępowanie wobec pacjentki, z powodu której wybuchła na SOR awantura, NFZ ocenił zasadniczo POZYTYWNIE. „Analiza monitoringu szpitalnego z korytarza w SOR wykazała, że po 5 sekundach od zasłabnięcia stojący w pobliżu ratownik medyczny przemieścił się do gabinetu lekarza, aby zawiadomić go o sytuacji. Po 15 sekundach pielęgniarka SOR podeszła do pacjentki i zabezpieczyła ją w pozycji bocznej bezpiecznej. Po kolejnych 25 sekundach ratownik medyczny przyjechał po pacjentkę wózkiem transportowym (…). W czasie ok. 1 minuty i 40 sekund od zasłabnięcia pacjentka została przeniesiona z posadzki na łóżko transportowe. Następnie personel SOR przewiózł pacjentkę do gabinetu lekarskiego” - czytamy w raporcie pokontrolnym ŚOW NFZ w Katowicach.

I ostatnia kontrola, w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej. Tam 6 kwietnia zgłosiła się pacjentka z bólem stopy. Uznano, że nie wymaga hospitalizacji. Trzy dni później z sepsą i zakrzepicą znalazła się na stole operacyjnym. Lekarze musieli amputować jej nogę od biodra. Kontrolerzy nie stwierdzili uchybień w prowadzeniu dokumentacji medycznej, przestrzeganiu wszelkich regulaminów i złej organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych. – W związku z wątpliwościami dotyczącymi sposobu postępowania z pacjentką, w szczególności w kwestii podjętego procesu diagnostyczno-terapeutycznego (brak badania USG Dopplera) Śląski OW NFZ przekazał sprawę do właściwych podmiotów. Ocena procesu diagnostyczno-terapeutycznego leży poza kompetencjami NFZ, dlatego Oddział odstąpił od wydania oceny kontrolowanej działalności w przedmiotowym obszarze – informuje rzecznik Śląskiego Oddziału płatnika. Tu trzeba dodać, że pacjentce lekarze zalecili natychmiastową kontrolę w poradni chirurgicznej. Kobieta (diabetyczka) mimo zaleceń lekarza, zgłosiła się do szpitala dopiero w trzeciej dobie po wizycie w izbie przyjęć rudzkiego Szpitala.

Kontrole przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia. Pokontrolne wnioski, zalecenia i wymiary kar finansowych przyjęto, poza sosnowieckim Szpitalem, bez zastrzeżeń. Podkreślmy, że celem kontroli NFZ nie było wykazanie np. tego, czy personel medyczny postępował w inkryminowanych przypadkach zgodnie ze sztuką medyczną. To jest zadania dla innych instytucji, w tym prokuratury. Kontrolerzy sprawdzali, czy i jak przestrzegane są regulaminy funkcjonowania tych oddziałów.

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019