Start Aktualności NFZ o kontroli SOR-ów, 4 oceny negatywne na 5 wystawionych

NFZ o kontroli SOR-ów, 4 oceny negatywne na 5 wystawionych

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 22 lipca 2019

Kontrole przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia....

W województwie śląskim seria nieszczęśliwych zdarzeń w izbach przyjęć i szpitalnych oddziałach ratunkowych zaczęła się 10 marca w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu. Pacjentka z podejrzeniem udaru zamiast trafić do lekarzy natychmiast, czekała na nich kilka godzin. Potem były jeszcze 4 podobne zdarzenia. W dwóch przypadkach zakończone śmiercią pacjentów. Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawił (22 lipca) wyniki kontroli w SOR-ach.

To zacznijmy od Zawiercia. Ocena negatywna. 154 501,41 zł wymierzonej kary za wykryte uchybienia. M.in. „Brak wpisu badania po zgłoszeniu się na SOR o godz. 01:40, brak jednoznacznej informacji w dokumentacji medycznej nt. zmiany kategorii medycznej pacjentki w systemie TRIAGE, brak podjęcia postępowania terapeutycznego po otrzymaniu wyników badań laboratoryjnych, brak udokumentowania konsultacji neurologicznej, brak pełnej historii choroby...”. – Zebrane w postępowaniu kontrolnym dokumenty wskazują na nieprawidłową organizację pracy SOR w zakresie podejmowania decyzji dotyczących postępowania z pacjentem oraz dokumentowania przebiegu postępowania z pacjentem – podkreśla Małgorzata Doros, rzeczniczka Oddziału.

Sosnowiecki Szpital Miejski w Sosnowcu. 18 marca 39-letni pacjent nie doczekał się, po wielu godzinach, pomocy. Zmarł na SOR. Kara: 40 936,06 zł. Egzekucja wstrzymana, bo dyrekcja się odwołała. „Brak należytej staranności w przeprowadzaniu segregacji, zmianie, jak i dokumentowaniu kwalifikacji pacjentów „Triage” (…). Brak decyzyjności w zakresie podejmowanych działań diagnostycznych i terapeutycznych oraz brak należytej staranności”.

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim. „Zakres kontroli obejmował działanie izby przyjęć w Wodzisławiu Śląskim i oddziału chorób wewnętrznych w Rydułtowach, w związku z tragicznym wydarzeniem, zakończonym śmiercią pacjenta, 19 marca”. Ocena NFZ negatywna. 303 tys. zł kary. Jak wykazała kontrola, mimo przyjętych w szpitalu procedur, w tym triażu w izbie przyjęć, nie zachowano należytej staranności i konsekwencji działania. Obowiązujący na izbie triaż miał zastosowanie wyłącznie w przypadkach katastrof i masowych wypadków, a nie w pracy bieżącej. Szpital odwołał się od decyzji NFZ.

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. Tam 20 marca pacjentka tak długo czekała na lekarzy, że aż zemdlała Doszło na SOR do awantury. Również negatywna ocena NFZ. Kara: 284 102,76 zł. Potem, na wniosek Szpitala, obniżona o 30 proc. Jakie uchybienia? M.inm. „brak ordynatora/lekarza kierującego oddziale, brak minimalnej liczby lekarzy, brak opisu trybu segregacji pacjentów (tzw. retriażu)”. Ale, UWAGA, postępowanie wobec pacjentki, z powodu której wybuchła na SOR awantura, NFZ ocenił zasadniczo POZYTYWNIE. „Analiza monitoringu szpitalnego z korytarza w SOR wykazała, że po 5 sekundach od zasłabnięcia stojący w pobliżu ratownik medyczny przemieścił się do gabinetu lekarza, aby zawiadomić go o sytuacji. Po 15 sekundach pielęgniarka SOR podeszła do pacjentki i zabezpieczyła ją w pozycji bocznej bezpiecznej. Po kolejnych 25 sekundach ratownik medyczny przyjechał po pacjentkę wózkiem transportowym (…). W czasie ok. 1 minuty i 40 sekund od zasłabnięcia pacjentka została przeniesiona z posadzki na łóżko transportowe. Następnie personel SOR przewiózł pacjentkę do gabinetu lekarskiego” - czytamy w raporcie pokontrolnym ŚOW NFZ w Katowicach.

I ostatnia kontrola, w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej. Tam 6 kwietnia zgłosiła się pacjentka z bólem stopy. Uznano, że nie wymaga hospitalizacji. Trzy dni później z sepsą i zakrzepicą znalazła się na stole operacyjnym. Lekarze musieli amputować jej nogę od biodra. Kontrolerzy nie stwierdzili uchybień w prowadzeniu dokumentacji medycznej, przestrzeganiu wszelkich regulaminów i złej organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych. – W związku z wątpliwościami dotyczącymi sposobu postępowania z pacjentką, w szczególności w kwestii podjętego procesu diagnostyczno-terapeutycznego (brak badania USG Dopplera) Śląski OW NFZ przekazał sprawę do właściwych podmiotów. Ocena procesu diagnostyczno-terapeutycznego leży poza kompetencjami NFZ, dlatego Oddział odstąpił od wydania oceny kontrolowanej działalności w przedmiotowym obszarze – informuje rzecznik Śląskiego Oddziału płatnika. Tu trzeba dodać, że pacjentce lekarze zalecili natychmiastową kontrolę w poradni chirurgicznej. Kobieta (diabetyczka) mimo zaleceń lekarza, zgłosiła się do szpitala dopiero w trzeciej dobie po wizycie w izbie przyjęć rudzkiego Szpitala.

Kontrole przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia. Pokontrolne wnioski, zalecenia i wymiary kar finansowych przyjęto, poza sosnowieckim Szpitalem, bez zastrzeżeń. Podkreślmy, że celem kontroli NFZ nie było wykazanie np. tego, czy personel medyczny postępował w inkryminowanych przypadkach zgodnie ze sztuką medyczną. To jest zadania dla innych instytucji, w tym prokuratury. Kontrolerzy sprawdzali, czy i jak przestrzegane są regulaminy funkcjonowania tych oddziałów.

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Za pomoc w organizacji pikniku chorzowskiego Sanepidu

24 lipca 2019

Podziękowania od X LO im. I. Paderewskiego w Katowicach

30 czerwca 2019

Za zdobycie III miejsca w turnieju piłki nożnej

23 czerwca 2019

Za organizację Dnia Bezpieczeństwa

19 czerwca 2019

Podziękowania dla Michała Malisza

18 czerwca 2019

Za udział w chorzowskim Pikniku bezpieczeństwa

5 czerwca 2019

Podziękowania za wkład w organizację akcji Bezpieczny Maluch

4 czerwca 2019