Start Aktualności Nie bagatelizujmy ostrzeżeń o zagrożeniach (upałem również)

Nie bagatelizujmy ostrzeżeń o zagrożeniach (upałem również)

WPR

DLA PACJENTÓW | 2 lipca 2019

Eksperci radzą, by w upały pić minimum 2,5 l niegazowanej wody...

Kiedyś rzadkie, dziś już na tyle częste, że zdążyliśmy się przyzwyczaić do komunikatów w stylu „IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla całego kraju”. A co kryje się za taką informacją?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest upoważniony do wydawania kilkunastu zagrożeń wynikających z określonych uwarunkowań pogodowych. Jednym z nich jest alarm o zagrożeniu upałem. Tak jak wszystkie pozostałe alerty autorstwa IMGW i ten ma 3-stopniową skalę.

I STOPIEŃ zagrożenia. Najniższy, w celu wizualizacji ostrzeżeń oznacza się kolorem żółtym. Gdy przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

II STOPIEŃ. Dla wizualizacji ostrzeżeń oznacza się kolorem pomarańczowym. Gdy przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

III STOPIEŃ. Najwyższy. W wizualizacji ostrzeżeń oznacza się go na czerfwono. Gdy przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrofy oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwiają prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Od tego, jakie występują warunki pogodowe, zależy określenie stopnia zagrożenia.

I stopień zagrożenia upałem ogłasza się, gdy: • temperatura maksymalna wynosi co najmniej 30 st. C, • temperatura wynosi 18 st. C i mniej, • a upał trwa dwa i więcej dni. I wszystkie te zjawiska muszą wystąpić łącznie.

Przy II stopniu: • temperatura maksymalna oscyluje między 30 a 34 st. C, • temperatura minimalna wynosi więcej niż 18 st. C, • upał trwa dwa i więcej dni. I również tu wszystkie te zjawiska występują łącznie.

I wreszcie, gdy ogłasza się najwyższy stopień zagrożenia, to łącznie muszą zaistnieć takie warunki: • temperatura maksymalna – 34 st. C i więcej, • temperatura minimalna – 18 st. C i więcej, • upał trwa dwa i więcej dni.

– Gdy temperatura jest letnia, a nie tropikalna, to nasze karetki, statystycznie rzecz ujmując, wyjeżdżają do pacjentów co dwie minuty i kilkanaście sekund. Gdy z nieba leje się żar, to czas spadł poniżej dwóch minut. To prawdziwy armagedon. Dostajemy wezwania od osób przede wszystkim starszych, chorych na cukrzycę, serce... Bardzo wiele wezwań jest od osób otyłych. Im upały nie służą, a otyłość to dziś plaga, stwarzająca bardzo duże niebezpieczeństwo dla zdrowia, dla serca. Tropikalny klimat nie sprzyja także ludziom w podeszłym wieku. Warto więc brać na poważne ostrzeżenia o zagrożeniach – podkreśla Artur Borowicz, dyrektor WPR w Katowicach.

Eksperci radzą, by w takie upały pić minimum 2,5 l niegazowanej wody. I nie zimnej, bo po niej... jeszcze bardziej się chce pić. Warto, jeśli nie wychodzi się z domu, zainwestować w wiatrak. Powietrza nie schłodzi, ale wprawia go w ruch, a to już daje ulgę. Wzorem południowców w tropikalne upały zasłaniamy okna, by mieszkania się nie nagrzewały. Należy unikać ciężkostrawnej diety, nie zaspakajać pragnienia kawą, a co gorsza alkoholem. A co się tyczy rzeczonych alertów, to warto zainstalować w swoim smartfonie programik RSO (Regionalny System Ostrzegania). Wówczas będzie się na bieżąco za wszelkimi możliwymi alertami.

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019