Start Aktualności To ogłoszenie adresowane jest do ratowników medycznych....

To ogłoszenie adresowane jest do ratowników medycznych....

WPR

OGŁOSZENIA DLA RATOWNIKÓW | 25 czerwca 2019

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach ogłasza konkurs ofert wraz zaproszeniem do ich składania na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez ratowników medycznych/ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Szczegóły konkursu w załączniku.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019