Start Aktualności Jest w Sosnowcu taki Instytut, ale niedługo już go nie będzie

Jest w Sosnowcu taki Instytut, ale niedługo już go nie będzie

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 28 maja 2019

Fot.: WPR

Instytut powstał w 1950 r. jako Centralny Śląski Instytut Medycyny Pracy w Zabrzu-Rokitnicy...

To już postanowione. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu będzie zlikwidowany. Od 28 maja formalnie zaczęła działać komisja powołana zarządzeniem ministra zdrowia. Ma ona ustalić warunki likwidacji jednostki naukowo-medycznej działającej od 54 lat.

Część naukową Instytut realizuje na tzw. papierze. Naukowcy opuścili jego mury z własnej woli lub też dostali wypowiedzenia. Powód: brak finansowania, stąd też kłopoty z wypłacaniem na czas pensji. Część medyczna Instytutu to przede wszystkim Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć i Oddział Chorób Zawodowych. W pierwszym ratowało się, jak sama nazwa wskazuje, zatrutych, ostatnio najczęściej dopalaczami. W drugim rozstrzygało się odwołania od orzeczeń o występowaniu u pacjenta choroby zawodowej wydanych przez wojewódzkich ośrodków medycyny pracy.

„Ratowało” i „rozstrzygało”, bo od 2 maja „w związku z krytyczną sytuacją finansową Instytutu, brakiem możliwości zapewnienia środków finansowych na bieżącą działalność, w tym części szpitalnej, brakiem możliwości zapewnienia właściwej opieki leczenia hospitalizowanych pacjentów” wstrzymano działalność medyczną „na czas nieokreślony”. 3 maja wpisano wszystkich (kilkunastu) pacjentów. W kwietniu wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski powiadomił śląską centralę NFZ, że jest za tym, by kontrakt dla Ośrodka i poradni przejął Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu. Ani w miesiąc, ani w dwa nie da się dokonać odpowiednich transferów.

Co to wszystko oznacza dla pacjentów?
A to, że po konsultacje toksykologiczne i leczenie szpitalne z tych względów trzeba udać się Krakowa (Szpital Uniwersytecki CM UJ), Wrocławia (Dolnośląski Szpital Specjalistyczny) lub Łodzi (Instytut Medycyny Pracy) – o czym powiadomiła zainteresowanych prokurent IMPiZŚ Halina Stankiewicz. Dodać trzeba, że do Łodzi trzeba jechać, gdy ma się zastrzeżenia do orzeczeń dotyczących chorób zawodowych.

Oczywiście likwidacji Instytutu przeciwni są jego pracownicy czekający wypłatę zaległych pensji. Uważają, że inne instytuty podległe Ministerstwu Zdrowia też przynoszą straty. Podkreślić trzeba, że gdy IMPiZŚ postawiony zostanie formalnie w stan likwidacji, to zaległości zostaną wypłacone wraz odsetkami.

– Pod warunkiem, że na koncie Instytutu znajdą się pieniądze na wypłaty. A te może przekazać organ właścicielski, czyli Ministerstwo Zdrowia. Albo też można je pozyskać drogą wyprzedaży majątku Instytutu, co zajmie sporo czasu, bo trzeba będzie organizować przetargi. Kiedy to nastąpi? Nie wiem, nie mam kryształowej kuli – przyznaje Halina Stankiewicz.

Dziś Instytut zatrudnia 75 pracowników. Kilka lat temu pracowało w nim ponad 140 osób.

Teraz do pracy przystępuje specjalna komisja
Przewodniczy jej Jacek Bębenek, przedstawiciel Departamentu Nadzoru i Kontroli w MZ. Komisja ma wypracować opinię, w której znajdą się między innymi:
• analiza stanu organizacyjno-prawnego oraz ocenę stanu ekonomiczno-finansowego Instytutu,
• analiza jego stanu kadrowego,
• analiza możliwości zaspokojenia lub zabezpieczenia zobowiązań jednostki
• propozycje w zakresie zagospodarowania mienia i należności Instytutu.

I gdy to wszystko będzie gotowe, to zapadnie formalna decyzja o likwidacji. Kiedy to może nastąpić? Patrz wyżej.

Współpracował z Światową Organizacją Zdrowia
„Instytut powstał 01.06.1950 roku jako Centralny Śląski Instytut Medycyny Pracy w Zabrzu-Rokitnicy, działający w ramach struktur Śląskiej Akademii Medycznej. Dwa lata później został przemianowany na Państwowy Instytut Medycyny Pracy Śląskiej Akademii Medycznej. Uchwałą Rady Ministrów z dnia 30.01.1954 roku, Instytut został wydzielony ze struktur Śląskiej Akademii Medycznej i rozpoczął samodzielną działalność jako Instytut Medycyny Pracy w Przemyśle Węglowym i Hutniczym.

Ze względu na niekorzystne następstwa rozwoju przemysłu oraz pojawienie się nowych zagrożeń w środowisku życia i pracy człowieka, z czasem rozszerzono działalność naukowo-badawczą o problematykę zagrożeń środowiskowych i zapobiegania chorobom powstającym w wyniku zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Na początku lat 90. Instytut zyskał status Ośrodka Współpracującego ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) w zakresie oceny skutków zdrowotnych zanieczyszczenia środowiska oraz szkolenia w dziedzinie zdrowia środowiskowego. Istotną w tym zakresie dyscypliną, coraz intensywniej rozwijaną w Instytucie w ostatnich latach, jest alergologia kliniczna, ze szczególnym uwzględnieniem alergologii zawodowej”. To wszystko już jest historią. Opowieścią kończącą się.

 

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019