Start Aktualności Koniec ze „szpilkami” na papierze. Kartki zastąpił tablet

Koniec ze „szpilkami” na papierze. Kartki zastąpił tablet

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 7 maja 2019

Fot.: SUM

Bez zdania egzaminu z anatomii nie zostanie się lekarzem...

Egzaminy praktyczne z anatomii, zwane szpilkami? Zmartwienie studentów medycyny. O Boże, jak nie zdam, to nie zostanę lekarzem! W maju, po raz pierwszy w Polsce, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (SUM) rezygnuje z arkuszy egzaminacyjnych wypełnianych na papierze. Kartki zastępują tablety. Teraz już egzaminatorzy nie będą mieli kłopotów z odczytaniem pisma egzaminowanych.

– Dotychczas bywało i tak, że nie można było odczytać tego, co student napisał. Czasem egzaminowany miał taki mało wyraźny charakter pisma. Czasem, gdy nie wiedział, jak bezbłędnie napisać po łacinie lub angielsku, nazwę danej części ciała, najzwyczajniej gryzmolił. Teraz wszystkie odpowiedzi będą czytelne, bo wchodząc do sali student zamiast kartki otrzymuje tablet. Na nim wypełnia arkusz egzaminacyjny dostępny na platformie e-learningowej – wyjaśnia Agata Kalafarska-Winkler, rzecznik prasowy SUM. Przeegzaminowanie studentów jednego rocznika pochłaniało 11 tys. kartek papieru formatu A4! Ryza papieru (500 arkuszy) formatu A-4 kosztuje ok. 8 zł. Gołym okiem widać, że e-egzaminowanie, to nie tylko przejrzystość i szybkość oceny egzaminowanych, ale i czysta ekologia,a po pewnym czasie i opłacalna inwestycja z ekonomicznego punktu widzenia.

A teraz wróćmy do zajęć z anatomii i egzaminu z tego przedmiotu. Studenci mają obowiązek zaliczyć kolokwium z każdej z sześciu kategorii:
• głowa z szyją,
• klatka piersiowa,
• brzuch z miednicą,
• ośrodkowy układ nerwowy oraz
• kończyny: górna i dolna.

Każdy sprawdzian, podobnie jak końcowy egzamin, składa się z dwóch części:
• testu teoretycznego i
• części praktycznej, potocznie zwanej „szpilkami”.

Student podchodzi do stanowiska z preparatem anatomicznym i w ciągu minuty powinien rozpoznać strukturę oznaczoną szpilką. Następnie przechodzi do kolejnego stanowiska. Nie ma możliwości powrotu do poprzedniego preparatu czy wydłużenia czasu. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać za prawidłową odpowiedź, w języku angielskim lub łacińskim, wynosi 2 pkt. I tu zwykle pojawiał się problem: co ten student napisał, bo jakoś to ciężko jest odczytać.

– Tu liczą się szczegóły, a w odręcznym piśmie czasem trudno odróżnić poszczególne litery – tłumaczy prof. Grzegorz Bajor, kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Wydziału Lekarskiego SUM.

Skończyły się „szpilki”. Zastąpiły je „e-szpilki”. I wszyscy tę zmianę oceniają pozytywnie; może za wyjątkiem studentów, którzy już skryją niewiedzy aptekarskim pismem. Informatyzacja egzaminu sprawiła, że wyniki sprawdzają teraz nie egzaminatorzy, ale dedykowane do tego oprogramowanie. O tym, czy zadało się egzamin z anatomii, student dowie się teraz błyskawicznie. Reasumując: e-egzamin z anatomii, to pełna transparentność i obiektywizm, natychmiastowe wyniki, oszczędność czasu i papieru.

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019