Start Aktualności Pielęgniarki, jak żołnierze na wojnie, narażone są na zranienia

Pielęgniarki, jak żołnierze na wojnie, narażone są na zranienia

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 26 kwietnia 2019

40 proc. zranionych podczas pracy pielęgniarek nie zgłasza takich faktów...

Szacuje się, że w Polsce co roku dochodzi do 37 tys. zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia. Na takie wypadki w pracy najbardziej narażone są pielęgniarki.

Istnieje obowiązek zgłaszania zranień. Wynika to z Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2010/32. W tym dokumencie uznaje się, że codzienna praca personelu opieki zdrowotnej naraża go na ryzyko ciężkich zakażeń. Głównymi celami Dyrektywy są:
• zapewnienie możliwie najbezpieczniejszego środowiska pracy,
• zapobieganie zranieniom pracowników wskutek stosowania wszelkich ostrych narzędzi medycznych (w tym zranieniom igłą), 
• ochrona pracowników narażonych na ekspozycję,
• przyjęcie zintegrowanego podejścia w formułowaniu polityki w odniesieniu do oceny ryzyka, zapobiegania ryzyku, szkoleń, informacji, zwiększania świadomości oraz do monitorowania.

Okazuje się jednak, że aż 40 proc. zranionych podczas pracy pielęgniarek nie zgłasza takich faktów, a 70 proc. podczas swojej pracy zraniło się nawet pięć razy.

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że 37 proc. zakażeń WZW typu B, 39 proc. WZW typu C oraz 4,4 proc. HIV rozpoznawanych wśród personelu medycznego jest spowodowanych zakłuciami sprzętem używanym w placówkach ochrony zdrowia. Jak pokazało badanie w ciągu ostatniego roku największy odsetek osób zranił się szklanymi ampułkami (65 proc. choć raz) i igłami iniekcyjnymi (połowa badanych), a najmniejszy cewnikami centralnymi (zaledwie 2 proc.).

– W polskich placówkach ochrony zdrowia codziennie dochodzi do około sto zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia. Oznacza to, że na sto łóżek szpitalnych rocznie przypada od 12 do 30 zakłuć. Te dane są zatrważające i bardzo niepokojące. Chociaż od kilku lat przepisy nakładają na dyrekcje placówek obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznego kontaktu z ostrymi narzędziami, to zdaniem ekspertów, w tym zakresie niewiele się zmieniło – informuje Paweł Witt, prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

„Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach” to badanie skierowane do personelu pielęgniarskiego, które przeprowadzono pod koniec 2018 roku, napłynęło 3954 odpowiedzi.

Wynika z nich, że akredytacja szpitala nie wpływa na liczbę zakłuć i zranień. Dlatego też jednostki akredytujące podmioty lecznicze, powinny ustalić minimalny wykaz ilościowy i jakościowy sprzętu bezpiecznego, który powinien znajdować się w jednostce akredytowanej. Potrzebne są rozwiązania systemowe, żeby zwiększyć świadomość ryzyka jakie niesie za sobą zakłucie sprzętem medycznym, poinformować o obowiązku zgłaszania takich przypadków oraz zapewnić pielęgniarkom lepszy dostęp do bezpiecznych rozwiązań, wyniki badania pokazują, że w tej kwestii szpitale mają wiele zaniedbań.

Potrzebne jest szkolenie personelu pielęgniarskiego odnośnie zwiększenia świadomości obowiązkowej rejestracji zranień ostrym sprzętem. Należy podkreślić również wymagania odnośnie bezpiecznego sprzętu. Zgodnie z wnioskami z raportu leki przeznaczone do iniekcji w opakowaniach szklanych powinny być zastąpione ampułkami plastikowymi, należy również zapewnić bezpieczne igły iniekcyjne – to niektóre z wniosków płynących z przeprowadzonego badania.

 

Pobierz raport „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach”.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019