Start Aktualności Namawia do pisania listów do seniorów i za to ją nagrodzono

Namawia do pisania listów do seniorów i za to ją nagrodzono

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 9 kwietnia 2019

Fot.: QNSA

Mamy starzejące się społeczeństwo i potrzeba zwrócenia uwagi na problemy osób starszych będzie coraz większa podkreśla laureatka królewskiej nagrody...

Paulina Pergoł, studentka pielęgniarstwa na I roku studiów magisterskich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2 kwietnia odebrała międzynarodową nagrodę z rąk Jej Wysokości królowej Szwecji Sylwii. Queen Silvia Nursing Award (Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii) przyznano studentce za projekt „Listy do przyjaciela” zmierzający do poprawy losu pensjonariuszy domów seniorów.

Ten projekt zasadzał się na na systematycznej wymianie korespondencji między wolontariuszami, a pensjonariuszami domów seniora. Po co? Po to, by poprawić kondycję psychiczną osób starszych, bez sięgania po środki farmakologiczne. Po to, by starsze, samotne osoby mogły dzięki temu poczuć się, że są dla kogoś ważne.

– Chciałabym stworzyć pocztę, dzięki której osoby chętne mogłyby wymieniać korespondencję z seniorami przebywającymi właśnie w domach seniora. Na początku każda osoba wyrażająca chęć napisania takiego listu do jednej osoby starszej (wiek, status społeczny itp. nie grają tu roli) sformułowałaby list, w którym mogłaby napisać, co tylko ma ochotę, coś codziennego – czym się zajmuje, co lubi robić w wolnym czasie, a może ma dzieci i chce o tym napisać? Następni, aby łatwiej było rozpocząć swobodną rozmowę, w liście skierowane byłyby pytania do seniora na przykład czym się zajmował w przeszłości? Jakie ma marzenia? – wyjaśnia laureatka prestiżowego konkursu.

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii (przyznawana od pięciu lat) to międzynarodowe przedsięwzięcie, realizowane w czterech krajach: Szwecji, Finlandii, Niemczech i Polsce. Dzięki temu istnieje możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy studentami pielęgniarstwa, organizacjami branżowymi a partnerami nagrody z różnych państw.

– Celem ufundowania Nagrody Pielęgniarskiej Królowej Sylwii było stworzenie platformy dla pielęgniarek i pielęgniarzy, która podniesie status tej profesji, zarówno w zakresie kształcenia, jak i praktyki zawodowej. Dostrzegliśmy bowiem, że chociaż ogromną część pracy w sektorze ochrony zdrowia wykonują właśnie pielęgniarki, to nie zawsze spotykają się z takim uznaniem, na jakie zasługują – podkreśla w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Ludvig

W Polsce jest 5,2 pielęgniarek na 1 tys. mieszkańców, podczas gdy w Szwajcarii, Danii i Niemczech ten wskaźnik wynosi między 13 a 18. Badania potwierdzają, że te liczby przekładają się na efekty leczenia. Dzięki opiece pielęgniarskiej rzadsze są błędy medyczne i zakażenia szpitalne.

– W procesie leczenia pacjentów geriatrycznych bardzo ważna jest sfera uczuć i zdrowia psychicznego osoby starszej. Dobra kondycja psychiczna pozwala osiągać lepsze efekty w leczeniu. Niestety osobie starszej często trudno jest znaleźć motywację do walki z dolegliwościami, nie widzi celu w życiu i każdy dzień wygląda podobnie. Dzięki listom od przyjaciela osoba starsza miałaby poczucie, że jest dla kogoś ważna, że jest ktoś, kto poświęca jej czas, interesuje się nią i pisze listy. Ważne jest zapewnienie systematyczności, tak aby odbiorca listu wiedział, że w danym terminie może spodziewać się listu – anonsuje swoją terapię Paulina Pergoł.

W konkursie o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii wyłaniane są najlepsze pomysły dotyczące usprawnień w opiece pielęgniarskiej nad osobami starszymi. W dotychczasowej historii QSNA uczestnicy konkursu zaprezentowali ich ponad 4 tys. Polska uczestniczy w nim już po raz trzeci.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019