Start Aktualności W ramach wymiany akademickiej doktorzy n. med. pojadą do USA...

W ramach wymiany akademickiej doktorzy n. med. pojadą do USA...

WPR

DLA LEKARZY | 22 marca 2019

Fot.: GAP MEDICS

W USA, co do tego nie ma wątpliwości, warto zdobywać doświadczenie zawodowe i naukowe...

W ciągu 3 lat wyłonionych zostanie 100 stypendystów. Pierwsze staże zaplanowano dla ok. 30 naukowców prowadzących badania w zakresie kardiologii, onkologii, alergologii i chorób zakaźnych. Będą one trwały od 3 do 6 miesięcy. Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski i dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) Łukasz Wojdyga podpisali umowę na obsługę i realizację programu NAWA im. prof. Walczaka „Wsparcie mobilności naukowców”.

Z resortowego komunikatu dowiadujemy się, że wyjazd na staże jest możliwy dzięki memorandum, które w ubiegłym roku w Waszyngtonie podpisali minister Szumowski z upoważnienia ministra nauki i szkolnictwa wyższego, ambasador RP w Stanach Zjednoczonych prof. Piotr Wilczek, sekretarz Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Alex Azar. Porozumienie dotyczy współpracy Polski i Stanów Zjednoczonych w obszarze nauk biomedycznych.

Staże odbędą się w ramach programu NAWA im. prof. Walczaka „Wsparcie mobilności naukowców – specjalistów z obszaru kardiologii, onkologii, alergologii i chorób zakaźnych”, mającego na celu wzmocnienie potencjału polskich placówek medycznych. „Uczestnicy projektu zyskają możliwość rozwoju naukowego i zawodowego oraz zdobycia cennego doświadczenia w naukowym środowisku międzynarodowym w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych. Współpraca z amerykańskimi specjalistami zaowocuje wiedzą, którą polscy lekarze będą mogli wdrożyć w swoich ośrodkach, a tym samym przyczyni się do poprawy opieki medycznej w Polsce”.

I czym nasi lekarze będą się zajmowali w Stanach Zjednoczonych podczas tych kilkomiesięcznych praktyk naukowych? Ich – zacytujmy za resortem cele to:
• przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych (wypracowanie nowego lub udoskonalenie istniejącego rozwiązania);
• zdobycie doświadczenia zawodowego i naukowego, poznanie dobrych praktyk i nowych metod pracy stosowanych w ośrodku, w którym odbywa się staż (job-shadowing).

Wyjaśnijmy, że ów job shadowing jest formą pobierania nauki i zbierania doświadczeń w zawodzie, polegająca na tym, że student lub – w omawianym przypadku stażysta – przez cały dzień roboczy towarzyszy, niczym cień, prowadzącemu go pracownikowi. By starać się o taki staż, trzeba być doktorem nauk medycznych lub też mieć otwarty przewód doktorski „w zakresie kardiologii, onkologii, alergologii lub chorób zakaźnych nie dłużej niż od 3 lat w dniu złożenia wniosku, prowadzący badania. Warunkiem niezbędnym jest zatrudnienie w polskich uczelniach, instytutach lub szpitalach klinicznych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej”.

Oczywiście znajomość angielskiego i to w stopniu biegłym i obejmującym także zagadnienia medyczne, jest warunkiem bezwzględnym. Nabór będzie prowadzony od 21 marca do 20 maja 2019 r. do godz. 15:00 wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Do złożenia wniosku jest wymagane zarejestrowanie konta na stronie dedykowanej programowi NAWA. Należy mieć nadzieję, że stażyści wrócą do Polski, bo jest mało prawdopodobne, że nie będą kuszeni atrakcyjnymi propozycjami podjęcia pracy w USA.

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania od X LO im. I. Paderewskiego w Katowicach

30 czerwca 2019

Za zdobycie III miejsca w turnieju piłki nożnej

23 czerwca 2019

Za organizację Dnia Bezpieczeństwa

19 czerwca 2019

Podziękowania dla Michała Malisza

18 czerwca 2019

Za udział w chorzowskim Pikniku bezpieczeństwa

5 czerwca 2019

Podziękowania za wkład w organizację akcji Bezpieczny Maluch

4 czerwca 2019

Za pomoc w organizacji Dnia Dziecka w Rybniku

3 czerwca 2019