Start Aktualności Żądać zaświadczeń o szczepieniach? Czy też nie żądać?

Żądać zaświadczeń o szczepieniach? Czy też nie żądać?

WPR

DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 15 marca 2019

Nie bez znaczenia jest, że przedszkolaki nieszczepione stanowią potencjalne źródło chorób zakaźnych...

Oto jest pytanie, które stawia się od paru lat, a które nabiera szczególnej wagi teraz, gdy w kwietniu rozpoczynają się zapisy do żłobków i przedszkoli. Wiadomo, miejsc generalnie w nich jest więcej niż chętnych. Dzieci niezaszczepione są lub mogą być ogniskiem chorób. Czy w tej sytuacji preferowanie poddających się obowiązkowych szczepieniom jest zasadne, choć w świetle prawa może być z nim sprzeczne?

Przypomnijmy, że obowiązkowe,BEZPŁATNE, szczepienia wykonuje się przeciw: • błonicy, • gruźlicy, • inwazyjnemu zakażeniu Haemophilus influenzae typu B (pałeczką heomfilną typu B), • krztuścowi, • odrze, • ospie wietrznej (w grupach ryzyka), • ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis), • pneumokokom, • różyczce, • śwince, • tężcowi oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B).

Wróćmy do meritum. Otóż w Sosnowcu dodatkowe punkty kwalifikacyjne do żłobka dostaną dzieci zaszczepione przeciwko chorobom zakaźnym, bo wojewoda śląski choć miał wątpliwości, to nie unieważnił stosownej uchwały radnych. Uchwałę radnych Częstochowy w tej samej kwestii wojewoda unieważnił. I teraz częstochowski magistrat zaskarży tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Za zaskarżeniem opowiedziało się 16 radnych, przeciw było 6. Przyjęta w styczniu uchwała obligowała rodziców chcących umieścić dziecko w miejskim żłobku lub przedszkolu do złożenia oświadczenia, że przeszło ono obowiązkowe szczepienia. Kryterium to nie dotyczyłoby dzieci, które nie podległy obowiązkowym szczepieniom z przyczyn medycznych.

„Mamy zamiar nieco ją zmienić, na wzór rozwiązania przyjętego w Sosnowcu, i ponownie procedować. Chcemy też przeprowadzić konsultacje społeczne wśród rodziców, by dowiedzieć się, czy kwestia szczepień dzieci w placówce, do której uczęszcza ich dziecko, jest dla nich istotna, czy też jest im to obojętne” – cytuje inicjatorkę akcji, radną Jolantę Urbańską, Portal Samorządowy.

Wariant sosnowiecki
nie blokuje lub ogranicza nieszczepionym dzieciom dostępu do przedszkola, ale do żłobka. Wyjaśnia Rafał Łysy, rzecznik sosnowieckiego magistratu:

– Gmina ma obowiązek przyjmowania dzieci powyżej 4. roku życia do przedszkola i nie może stosować kryteriów kwalifikacyjnych w rodzaju zaświadczeń o szczepieniach. Co innego rzecz ma się w przypadku żłobka, gdzie zasad kwalifikacji nie określa tzw. ustawa oświatowa. I to właśnie przy zapisach do żłobka w Sosnowcu będzie można przedstawiać zaświadczenie o realizacji obowiązku szczepień...

Nadzór prawny wojewody śląskiego nie odniósł się do uchwały podjętej przez radnych. W związku z tym uchwała wchodzi w życie i jest obowiązująca. Oznacza to, że gdy dwie rodziny będą spełniały na tym samym poziomie kryteria przyjęcia, a jedna z nich takie zaświadczenie przedstawia, a druga nie, to jeżeli będzie tylko jedno miejsce w żłobku, to przyjęte zostanie dziecko, które jest zaszczepione. Dodać trzeba, że magistrat szacuje, iż lista rezerwowa zgłaszających swoje dzieci do przyjęcia do żłobka będzie miała ok. 200 nazwisk.

Czy za niewywiązywania się z obowiązku nałożonego prawem na rodziców/opiekunów mają de facto odpowiadać dzieci? To jest rzeczą dyskusyjna. Bezdyskusyjne jest, że obecnie za nieprzestrzeganie obowiązku szczepień ochronnych, grozi grzywna od 500 do 5000 zł i jest ona nakładana NA KAŻDEGO Z RODZICÓW. Karani nimi, odwoływali się do sądów. Teraz już się to skończy, bo z początkiem marca Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, ze kary za nieszczepienie dzieci są zasadne, a to oznacza, że wszelkie odwołania od wymierzonych grzywien będą nieskuteczne.

Czy należy karać
za niedopełnienie obowiązku szczepień? „Jestem raczej zwolennikiem inwestowania w edukację prozdrowotną, ale biorąc pod uwagę dzisiejszy stan wiedzy społeczeństwa na temat szczepień, obowiązek szczepień jest najrozsądniejszym rozwiązaniem. A skoro jest obowiązek, potrzebna jest jakaś forma kontroli jego przestrzegania, więc grzywna jest w pewnym stopniu taką formą kontroli i mobilizacji do spełnienia obowiązku – podkreśla Aleksandra Dufour, naukowiec immunolog, doktor nauk biomedycznych Uniwersytetu Genewskiego, w wywiadzie dla portalu prawo-mamy.pl.

W Polsce rozwiązania prawne dotyczące szczepień obowiązkowych sięgają czasów PRL. Nawet największe grzywny nie zawsze spełniają funkcję motywacyjną, skłaniającą rodziców do zmiany decyzji. Może są za niskie? A może należałoby sięgnąć po radykalne rozwiązania. Np. takie, które będą zastosowane we Włoszech. Tam niezaszczepione dzieci powyżej 6. roku życia będą proszone o nieprzychodzenie do szkół. Jeśli przyjdą, to rodzice będą karani grzywną w wysokości do 500 euro (połowa polskiej „stawki”). Dzieci poniżej szóstego roku życia mogą być odsyłane do domu. Też to jest rozwiązanie dyskusyjne. A zatem, co innego? Edukacja?

Z badań zleconych w 2018 r. przez Komisję Europejską wynika, że szczepienia są ważne dla dzieci najbardziej podziela się w Portugalii (98 proc.) i Finlandii (97,6 proc.), a najmniej w Polsce (75,9 proc.). Szczepienia są bezpieczne uważa 95,1 proc. Portugalczyków. Polska zajmuje 4. miejsce od końca (72,4 proc.). Bardziej nieufni są tylko Bułgarzy, Łotysze i Francuzi (szczepienia są bezpieczne tylko dla poniżej 70 proc. badanych). A kto najwyżej ocenia ich skuteczność? Znów na pierwszym miejscu są Portugalczycy (96,6 proc.), Na samym końcu tej oceny plasują się Litwini (70,9 proc.). Prawie 25 proc. Polaków wątpi w skuteczność szczepień. I z tej grupy zwolenników pobiera rozrastających się ruch antyszczepionkowców...

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019