Start Aktualności Napisali do ministra zdrowia dla dobra pacjentów kardiologicznych

Napisali do ministra zdrowia dla dobra pacjentów kardiologicznych

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 14 marca 2019

Fot.: Medycyna Praktyczna

Autorzy są przekonani, że międzyśrodowiskowa inicjatywa idealnie wpisuje się w ministerialny projekt „Dobrych Praktyk”...

Wiosenna Konferencji w dziedzinie Medycyny Ratunkowej i Kardiologii (Warszawa, 13-14 marca) zakończyła się podpisaniem przez konsultantów krajowych w dziedzinach kardiologii i medycyny ratunkowej listu intencyjnego adresowanego do ministra zdrowia. Dotyczy on zakresu współpracy obydwu środowisk. Intencją autorów jest optymalizacja postępowania z pacjentami ze schorzeniami kardiologicznymi.

List intencyjny w zakresie nawiązania i zacieśnienia współpracy pomiędzy środowiskiem medycyny ratunkowej i środowiskiem kardiologicznym w Polsce podpisali:

• prof. Jarosław Kaźmierczak, konsultant krajowy wd. kardiologii,
• prof. Jerzy Robert Ładny, konsultant krajowy wd. medycyny ratunkowej oraz
• prof. Piotr Ponikowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Choroby serca to problem współczesnego świata. I Polski również. Tylko na OZW (ostry zespół wieńcowy) zapada rocznie 130 tys. osób.

– Polski system leczenia OZW w ostrej fazie znajduje się w światowej czołówce. Obecnie w Polsce jest 156 ośrodków kardiologicznych, podejmujących leczenie interwencyjne OZW. Leczenie za pomocą zabiegów przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI), podejmowane w zawałach STEMI (z uniesieniem odcinka ST), osiągnęło poziom 93 proc. To wynik bardzo zadowalający – podkreśla prof. Kaźmierczak.

Jednak choć mamy wspaniałe wskaźniki dotyczące leczenia interwencyjnego OZW, to poprawy wymaga rokowanie odległe pacjentów z OZW związane ze stosowaniem odpowiedniej terapii (m.in. leczenia przeciwpłytkowego i terapii hipolipemizującej) po wyjściu pacjenta ze szpitala w ciągu tygodni, miesięcy i lat po przebytym zawale serca, a optymalizacji – etap opieki przedszpitalnej i skrócenie czasu przekazania pacjenta do pracowni hemodynamicznej.

Czy to tylko wymaga należy zmienić na lepsze?

– Poprawy i doskonalenia wymaga współpraca środowisk: medycyny ratunkowej i kardiologii m.in. w zakresie zapewnienia pacjentom z podejrzeniem OZW odpowiedniej opieki przedszpitalnej i jak najszybszego przekazania chorych pod opiekę właściwego szpitala – uważa prof. Ponikowski.

OZW to obszar, który mimo opieki i terapii na najwyższym światowym poziomie,trzeba i warto doskonalić – podkreślano podczas Wiosennej Konferencji. Odnośnie do pierwszego etapu postępowania w podejrzeniu OZW konsultanci krajowi i wojewódzcy zdefiniowali wspólne stanowisko w kierunku wdrożenia postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego wobec pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi.

– Jesteśmy przekonani, że nasza międzyśrodowiskowa inicjatywa idealnie wpisuje się w ministerialny projekt „Dobrych Praktyk” – rekomendacji postępowania zespołów ratownictwa medycznego, sygnowany przez konsultantów krajowych w dziedzinach medycyny ratunkowej i kardiologii – stwierdził prof. Ładny, – Jako konsultanci krajowi przy wsparciu i za pośrednictwem konsultantów wojewódzkich dołożymy wszelkich starań, aby „Dobre Praktyki” były jak najszerzej rozpropagowane wśród personelu medycznego oraz realizowane w jak największym zakresie. Na praktyczne rozwiązania oczekują pacjenci wymagający specjalistycznej interdyscyplinarnej pomocy, a także zespoły terapeutyczne podejmujące optymalne decyzje w codziennej pracy.

W debacie na temat aktualnej sytuacji w opiece przedszpitalnej i szpitalnej dotyczącej pacjentów z OZW oraz współpracy między systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego a kardiologami uczestniczył, jako panelista, dyrektor WPR w Katowicach.

– Jak oceniam tę inicjatywę z perspektywy prowadzącego pogotowie ratunkowe? Można je ocenić tylko pozytywnie, bo skorzysta na niej pacjent. Dzięki optymalizacji postępowania z pacjentami cierpiącymi na OZW, zostaną oni szybciej dowiezieni do szpitala, w którym będzie im udzielona pomoc – puentuje Artur Borowicz.

W tej debacie uczestniczyli ponadto: wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, prof. Mariusz Gąsior, prof. Jarosław Kaźmierczak, prof. Jacek Kubica, prof. Jerzy Robert Ładny, dr hab. Marzena Wojewódzka-Żelezniakiewicz oraz dr Klaudiusz Nadolny (WPR w Katowicach).

GALERIA (zdjęć: 5)

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019