Start Aktualności Napisali do ministra zdrowia dla dobra pacjentów kardiologicznych

Napisali do ministra zdrowia dla dobra pacjentów kardiologicznych

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 14 marca 2019

Fot.: Medycyna Praktyczna

Autorzy są przekonani, że międzyśrodowiskowa inicjatywa idealnie wpisuje się w ministerialny projekt „Dobrych Praktyk”...

Wiosenna Konferencji w dziedzinie Medycyny Ratunkowej i Kardiologii (Warszawa, 13-14 marca) zakończyła się podpisaniem przez konsultantów krajowych w dziedzinach kardiologii i medycyny ratunkowej listu intencyjnego adresowanego do ministra zdrowia. Dotyczy on zakresu współpracy obydwu środowisk. Intencją autorów jest optymalizacja postępowania z pacjentami ze schorzeniami kardiologicznymi.

List intencyjny w zakresie nawiązania i zacieśnienia współpracy pomiędzy środowiskiem medycyny ratunkowej i środowiskiem kardiologicznym w Polsce podpisali:

• prof. Jarosław Kaźmierczak, konsultant krajowy wd. kardiologii,
• prof. Jerzy Robert Ładny, konsultant krajowy wd. medycyny ratunkowej oraz
• prof. Piotr Ponikowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Choroby serca to problem współczesnego świata. I Polski również. Tylko na OZW (ostry zespół wieńcowy) zapada rocznie 130 tys. osób.

– Polski system leczenia OZW w ostrej fazie znajduje się w światowej czołówce. Obecnie w Polsce jest 156 ośrodków kardiologicznych, podejmujących leczenie interwencyjne OZW. Leczenie za pomocą zabiegów przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI), podejmowane w zawałach STEMI (z uniesieniem odcinka ST), osiągnęło poziom 93 proc. To wynik bardzo zadowalający – podkreśla prof. Kaźmierczak.

Jednak choć mamy wspaniałe wskaźniki dotyczące leczenia interwencyjnego OZW, to poprawy wymaga rokowanie odległe pacjentów z OZW związane ze stosowaniem odpowiedniej terapii (m.in. leczenia przeciwpłytkowego i terapii hipolipemizującej) po wyjściu pacjenta ze szpitala w ciągu tygodni, miesięcy i lat po przebytym zawale serca, a optymalizacji – etap opieki przedszpitalnej i skrócenie czasu przekazania pacjenta do pracowni hemodynamicznej.

Czy to tylko wymaga należy zmienić na lepsze?

– Poprawy i doskonalenia wymaga współpraca środowisk: medycyny ratunkowej i kardiologii m.in. w zakresie zapewnienia pacjentom z podejrzeniem OZW odpowiedniej opieki przedszpitalnej i jak najszybszego przekazania chorych pod opiekę właściwego szpitala – uważa prof. Ponikowski.

OZW to obszar, który mimo opieki i terapii na najwyższym światowym poziomie,trzeba i warto doskonalić – podkreślano podczas Wiosennej Konferencji. Odnośnie do pierwszego etapu postępowania w podejrzeniu OZW konsultanci krajowi i wojewódzcy zdefiniowali wspólne stanowisko w kierunku wdrożenia postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego wobec pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi.

– Jesteśmy przekonani, że nasza międzyśrodowiskowa inicjatywa idealnie wpisuje się w ministerialny projekt „Dobrych Praktyk” – rekomendacji postępowania zespołów ratownictwa medycznego, sygnowany przez konsultantów krajowych w dziedzinach medycyny ratunkowej i kardiologii – stwierdził prof. Ładny, – Jako konsultanci krajowi przy wsparciu i za pośrednictwem konsultantów wojewódzkich dołożymy wszelkich starań, aby „Dobre Praktyki” były jak najszerzej rozpropagowane wśród personelu medycznego oraz realizowane w jak największym zakresie. Na praktyczne rozwiązania oczekują pacjenci wymagający specjalistycznej interdyscyplinarnej pomocy, a także zespoły terapeutyczne podejmujące optymalne decyzje w codziennej pracy.

W debacie na temat aktualnej sytuacji w opiece przedszpitalnej i szpitalnej dotyczącej pacjentów z OZW oraz współpracy między systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego a kardiologami uczestniczył, jako panelista, dyrektor WPR w Katowicach.

– Jak oceniam tę inicjatywę z perspektywy prowadzącego pogotowie ratunkowe? Można je ocenić tylko pozytywnie, bo skorzysta na niej pacjent. Dzięki optymalizacji postępowania z pacjentami cierpiącymi na OZW, zostaną oni szybciej dowiezieni do szpitala, w którym będzie im udzielona pomoc – puentuje Artur Borowicz.

W tej debacie uczestniczyli ponadto: wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, prof. Mariusz Gąsior, prof. Jarosław Kaźmierczak, prof. Jacek Kubica, prof. Jerzy Robert Ładny, dr hab. Marzena Wojewódzka-Żelezniakiewicz oraz dr Klaudiusz Nadolny (WPR w Katowicach).

GALERIA (zdjęć: 5)

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Za pomoc w organizacji pikniku chorzowskiego Sanepidu

24 lipca 2019

Podziękowania od X LO im. I. Paderewskiego w Katowicach

30 czerwca 2019

Za zdobycie III miejsca w turnieju piłki nożnej

23 czerwca 2019

Za organizację Dnia Bezpieczeństwa

19 czerwca 2019

Podziękowania dla Michała Malisza

18 czerwca 2019

Za udział w chorzowskim Pikniku bezpieczeństwa

5 czerwca 2019

Podziękowania za wkład w organizację akcji Bezpieczny Maluch

4 czerwca 2019