Start Aktualności 5,5 miliona zł dla szpitala od marszałka z unijnych funduszy

5,5 miliona zł dla szpitala od marszałka z unijnych funduszy

WPR

DLA PACJENTÓW | 26 lutego 2019

Fot.: WPR

Umowę z prezes SZB Wiolettą Niemiec podpisali marszałek śląski (z lewej) Jakub Chełstowski oraz wicemarszałek Wojciech Kałuża...

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach otrzyma 5,5 mln zł z funduszy unijnych na realizację projektu „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego”.

Używając języka potocznego: szpital będzie miał za co kupić m.in. spirometry, RTG, łóżko operacyjne, inny różnoraki sprzęt diagnostyczny itd. Stosowną umowę podpisano (26 lutego) z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Do tych milionów z UE/Urzędu szpital dołoży jeszcze 700 tys. złotych z tzw. własnych środków. Szpital Zakonu Bonifratrów jest placówką średniej wielkości. Rocznie leczy się w nim 100 tys. pacjentów, a co miesiąc na świat przychodzi 200 dzieci.

– Sprzęt trafi na wszystkie oddziały naszego szpitala, zaczynając od oddziału neonatologicznego, gdzie będziemy mieć dużo większe i lepsze możliwości diagnostyki noworodków. Dzięki temu sprzętowi będziemy mogli reagować na negatywne skutki załamania demograficznego. Idąc dalej to jest oddział internistyczny, tam wszędzie gdzie są osoby w wieku starszym diagnozowane, mówimy tu o chorobach diabetologicznych, kardiologicznych i pulmonologicznych – wylicza Wioletta Niemiec, prezes Szpitala.

– Życzymy pani prezes energii, żeby wszystkie zamówienia publiczne rozstrzygnęły się szybko, bezboleśnie i żeby ten projekt został jak najszybciej zrealizowany – winszował Jakub Chełstowski marszałek śląski.

Prezes Niemiec podkreśliła w rozmowie z dziennikarzami, że jej szpital jest już gotowy do przeprowadzenia przetargów. Jeśli nie stanic nic na przeszkodzie, to jeszcze w tym roku pacjenci skorzystają z nowego sprzętu. Dzięki niemu ma poprawić się wykrywalność schorzeń i skuteczność terapii chorób negatywnie wpływających na demografię regonu, tj. zaburzeń płodności, chorób układu krążeniowo-oddechowego i onkologicznych.

 Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019