Start Aktualności Prezes NFZ o śpiworach i kocach bakteriostatycznych

Prezes NFZ o śpiworach i kocach bakteriostatycznych

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 21 lutego 2019

Prezes NFZ swoim zarządzeniem z 20 lutego zmienił przepisy dotyczące wyposażeniu zespołów ratownictwa medycznego.

W nowelizacji dotyczącej określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne wprowadzono zmianę w załączniku nr 3. Nowy zapis przewiduje, iż na wyposażeniu zespołów ratownictwa medycznego może być śpiwór bakteriostatyczny o wypełnieniu termoizolacyjnym syntetycznym wielorazowy lub koc bakteriostatyczny. Zmiana wynika z analizy przeprowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia dotyczącej spełnianych przez te sprzęty funkcji oraz zamiennego ich stosowania przez zespoły ratownictwa medycznego.

Taki śpiwór lub koc mają Śpiwór powłokę zabezpieczoną antybakteryjnie za pomocą jonów srebra. Materiały, z których są szyte, ograniczają rozwój drobnoustrojów i bakterii. Można dezynfekować za pomocą standardowych środków chemicznych. Użyta tkanina jest wyjątkowo odporna na krew, mocz, kwas z akumulatora czy inne środki żrące.

Z uwagi na fakt, iż zmiany mają charakter porządkujący, projekt nie podlegał procedurze konsultacji społecznych.

Pobierz zarządzenie.

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019