Start Aktualności Za dwa lata papierowe skierowania przejdą do historii

Za dwa lata papierowe skierowania przejdą do historii

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 19 lutego 2019

E-skierowanie, obok e-recepty, stanowi jedną z kluczowych e-usług wdrażanych w ramach procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia.

A na razie, do września, testowanie e-skierowań prowadzone jest w dziewięciu szpitalach. E-skierowanie to dokument w postaci elektronicznej, kierujący na badania diagnostyczne, w tym diagnostykę ambulatoryjną (np. badania laboratoryjne, badania RTG, tomografia komputerowa itp.) oraz ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (np. wizyta u lekarza specjalisty).

Teraz wystawiać i/lub realizować e-skierowania mogą:
• Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju,
• Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej (3 lokalizacje),
• Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie,
• NZOZ PROMED A. Szendała, T. Zieliński (2 lokalizacje),
• Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ w Warszawie,
• SZPZLO Warszawa – Targówek.

Dlaczego akurat w tych? Bo tak zdecydowało Ministerstwo Zdrowia. Np. Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej znalazł się w gronie testerów, bo specyficzna działalność i charakterystyka usług tej placóki wymusza dostosowanie się do potrzeb jej podopiecznych, często przebywających na zgrupowaniach i zawodach w różnych częściach kraju i świata.

– Dzięki nowatorskim rozwiązaniom możemy szybciej zareagować i skoordynować pomoc lekarską – podkresła dr n. med. Hubert Krysztofiak, dyrektor COMS.

W czym e-skierowanie jest lepsze od „analogowego” – lub jak kto woli – papierowego? Najważniejszą zaletą jest przede wszystkim brak konieczności dostarczania tego skierowania osobiście; wystarczy rozmowa telefoniczna. Inne plusy testowanego rozwiązania to m.in.:
• możliwość zdalnej rejestracji,
• zredukowanie problemu nieczytelności skierowań,
• zwiększone bezpieczeństwo,
• eliminacja zgubienia skierowania,
• możliwość śledzenia historii leczenia w Internetowym Koncie Pacjenta.

Jak działa e-skierowanie? Oto pięć etapów:
• lekarz wystawia i cyfrowo podpisuje e-skierowanie,
• pacjent otrzymuje e-skierowanie w wybranej formie, elektronicznej lub papierowej, np. e-mailem, SMS-em, w postaci wydruku informacyjnego,
• pacjent sam wybiera placówkę, w której dane świadczenie ma być zrealizowane, osobiście umawia się na wizytę,
• osoba rejestrująca e-skierowanie wprowadza do systemu przekazany 4-cyfrowy kod oraz PESEL pacjenta i zapisuje go na wizytę,
• pacjent zostaje umówiony na wizytę.

E- skierowania będą wystawiane od 1 kwietnia  2019 r. na:
• ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne – finansowane ze środków publicznych,
• leczenie szpitalne – w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
• badania: medycyny nuklearnej, tomografii komputerowej – finansowane ze środków publicznych i innych,
• badania: rezonansu magnetycznego (MR), endoskopowe przewodu pokarmowego, echokardiograficzne płodu – finansowane ze środków publicznych,
• pozytonową tomografię emisyjną – finansowana ze środków publicznych.

Resort zdrowia zakłada, że elektroniczne skierowanie będzie obowiązywać w całym kraju od 2021 r.

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019