Start Aktualności Za dwa lata papierowe skierowania przejdą do historii

Za dwa lata papierowe skierowania przejdą do historii

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 19 lutego 2019

E-skierowanie, obok e-recepty, stanowi jedną z kluczowych e-usług wdrażanych w ramach procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia.

A na razie, do września, testowanie e-skierowań prowadzone jest w dziewięciu szpitalach. E-skierowanie to dokument w postaci elektronicznej, kierujący na badania diagnostyczne, w tym diagnostykę ambulatoryjną (np. badania laboratoryjne, badania RTG, tomografia komputerowa itp.) oraz ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (np. wizyta u lekarza specjalisty).

Teraz wystawiać i/lub realizować e-skierowania mogą:
• Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju,
• Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej (3 lokalizacje),
• Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie,
• NZOZ PROMED A. Szendała, T. Zieliński (2 lokalizacje),
• Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ w Warszawie,
• SZPZLO Warszawa – Targówek.

Dlaczego akurat w tych? Bo tak zdecydowało Ministerstwo Zdrowia. Np. Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej znalazł się w gronie testerów, bo specyficzna działalność i charakterystyka usług tej placóki wymusza dostosowanie się do potrzeb jej podopiecznych, często przebywających na zgrupowaniach i zawodach w różnych częściach kraju i świata.

– Dzięki nowatorskim rozwiązaniom możemy szybciej zareagować i skoordynować pomoc lekarską – podkresła dr n. med. Hubert Krysztofiak, dyrektor COMS.

W czym e-skierowanie jest lepsze od „analogowego” – lub jak kto woli – papierowego? Najważniejszą zaletą jest przede wszystkim brak konieczności dostarczania tego skierowania osobiście; wystarczy rozmowa telefoniczna. Inne plusy testowanego rozwiązania to m.in.:
• możliwość zdalnej rejestracji,
• zredukowanie problemu nieczytelności skierowań,
• zwiększone bezpieczeństwo,
• eliminacja zgubienia skierowania,
• możliwość śledzenia historii leczenia w Internetowym Koncie Pacjenta.

Jak działa e-skierowanie? Oto pięć etapów:
• lekarz wystawia i cyfrowo podpisuje e-skierowanie,
• pacjent otrzymuje e-skierowanie w wybranej formie, elektronicznej lub papierowej, np. e-mailem, SMS-em, w postaci wydruku informacyjnego,
• pacjent sam wybiera placówkę, w której dane świadczenie ma być zrealizowane, osobiście umawia się na wizytę,
• osoba rejestrująca e-skierowanie wprowadza do systemu przekazany 4-cyfrowy kod oraz PESEL pacjenta i zapisuje go na wizytę,
• pacjent zostaje umówiony na wizytę.

E- skierowania będą wystawiane od 1 kwietnia  2019 r. na:
• ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne – finansowane ze środków publicznych,
• leczenie szpitalne – w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
• badania: medycyny nuklearnej, tomografii komputerowej – finansowane ze środków publicznych i innych,
• badania: rezonansu magnetycznego (MR), endoskopowe przewodu pokarmowego, echokardiograficzne płodu – finansowane ze środków publicznych,
• pozytonową tomografię emisyjną – finansowana ze środków publicznych.

Resort zdrowia zakłada, że elektroniczne skierowanie będzie obowiązywać w całym kraju od 2021 r.

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Za pomoc w organizacji pikniku chorzowskiego Sanepidu

24 lipca 2019

Podziękowania od X LO im. I. Paderewskiego w Katowicach

30 czerwca 2019

Za zdobycie III miejsca w turnieju piłki nożnej

23 czerwca 2019

Za organizację Dnia Bezpieczeństwa

19 czerwca 2019

Podziękowania dla Michała Malisza

18 czerwca 2019

Za udział w chorzowskim Pikniku bezpieczeństwa

5 czerwca 2019

Podziękowania za wkład w organizację akcji Bezpieczny Maluch

4 czerwca 2019